Education

India 1995


Taken with Canon T-70, Kodak Ektachrome 100.