Δρ. Λουδοβίκος-Χριστόφορος Ζαλέσκι-Ζάμενχοφ (Φωτ. 2015, 100ό Παγκόσμιο Συνέδριο της Εσπεράντο, Λίλλη, Γαλλία)

Λουδοβίκος Λάζαρος Ζάμενxoφ (οικογένεια, συνέδρια, εκδόσεις) / Lazaro-Ludoviko Zamenhof (familiο, kongresoj, eldonoj)

Among Κώστας Κυριάκος / Kostas Kiriakos' albums  • Δρ. Λουδοβίκος-Χριστόφορος Ζαλέσκι-Ζάμενχοφ (Φωτ. 2015, 100ό Παγκόσμιο Συνέδριο της Εσπεράντο, Λίλλη, Γαλλία)