Komuna tagmanĝo.

Postkongreso 35-a KKE-2011

Among Joan Inglada's albumsAkceptado ĉe la Urbodomo de Subirats

Montse Piñeiro, turisma responsulino pri la Muzeo de Esperanto de Subirats bonvenigas la kongresanojn. Ĉe la podiumo, de maldekstre estas la magistratanino pri turismo, la urbestro kaj la magistratano pri kulturo.

Komuna tagmanĝo.


Komuna tagmanĝo.


Komuna tagmanĝo.


Komuna tagmanĝo.


Komuna tagmanĝo.


Komuna tagmanĝo.


Kongresa malfermo

De maldekstre: Ferriol Macip, kunordiganto de la Kongreso, Lluís Rafols, kultura magistratano de Subirats, Jordi Grau, nepo de nia pioniro Jaume Grau Casas kaj Carles Vela, prezidanto de Kataluna Esperanto-Asocio.