Joan Inglada's photos

tagĵurnalero de Jaume Grau Casas pri la 6a de okto…

Vintra solstico-2011, La mistero de la nebulo.

Llibert Puig kaj Jordi Grau. Livero de documentoj…

jaume grau casas

curs complet

kataluna-antologio

kastelo Tombebouc (lasta koncentrejo de Jaume Grau…

koncentreja mapo de Jaume Grau Casas

dorso de ekzila postkarto - 1941

averso de ekzila postkarto - 1941

Kongresa malfermo

30 Oct 2011 1118
De maldekstre: Ferriol Macip, kunordiganto de la Kongreso, Lluís Rafols, kultura magistratano de Subirats, Jordi Grau, nepo de nia pioniro Jaume Grau Casas kaj Carles Vela, prezidanto de Kataluna Esperanto-Asocio.

Akceptado ĉe la Urbodomo de Subirats

30 Oct 2011 945
Montse Piñeiro, turisma responsulino pri la Muzeo de Esperanto de Subirats bonvenigas la kongresanojn. Ĉe la podiumo, de maldekstre estas la magistratanino pri turismo, la urbestro kaj la magistratano pri kulturo.

Komuna tagmanĝo.

Komuna tagmanĝo.

Komuna tagmanĝo.

Komuna tagmanĝo.

Komuna tagmanĝo.

Komuna tagmanĝo.


93 items in total