Jens S. Larsen's most appreciated docs

Jan Koster: Ceaseless, Unpredictable Creativity - Language as Technology

Ĉi tio estas artikolo aperinta en la scienca retrevuo "Biolinguistics". En ĝi la Nederlanda lingvisto Jan Koster argumentas, kontraŭ la ĝenerala linio de la revuo, ke lingvo esence estas inventaĵo, ne naturaĵo. Interese estas ke li plurloke (p. 3 kaj…