Frederik Skeel-Giørling

Frua Dana Esperanto-historio


Ilustraĵoj el la frua Dana Esperanto-movado

La kongresestraro

Politiken 1907 08 20: La "Trio por la Tria", Loka Kongresa Komitato de la tria UK en Kembriĝo, Anglio.

Frederik Skeel-Giørling

Politiken 1907 08 30: Prezento de la Dana Esperanto-pioniro Frederik Skeel-Giørling

Unua leciono

Politiken 1907 09 03 : S-ro Skeel-Giørling komencas la Esperanto-kurson, okazigitan de la taggazeto Politiken, la 2-an de Septembro 1907.

Fondofesto de Konversacia Esperanto-Klubo

Politiken 1908 01 10 : Supre dekstre vidiĝas unu ne nomita estrarano de KEK, la honora membro Frederik Skeel-Giørling kaj "la energia fondintino de la klubo" f-ino Marie Schrøder. Maldekstre kantas la blinda f-ino Agnes Melchior. Malsupre kantas s-roj Kai Bendix kaj Vilh. Michelson.

Otto Jespersen preleganta

Politiken 1908 02 24 : Dum la Ido-skismo ankoraŭ ne estas realaĵo, Jespersen prelegas al amasa publiko pri la historio de "artefaritaj lingvoj". — Plej maldekstre videblas f-ino Gunvor Mönster, kiu poste transiris al Ido, kaj plej dekstre la prezidanto de Centra Dana Esperantista Ligo (la nuna DEA, Dana Esperanto-Asocio), fabrikanto Fritz Bock.

"Santo Esperanto"

Politiken 1908 08 28: Unua el du karikaturoj de la Zamenhof-kulto

Postkongresanoj akceptataj

Politiken 1908 08 29: Partoprenantoj de la postkongreso de la 4a UK en Dresden akceptataj en la urbodomo de Kopenhago

D-ro L. L. Zamenhof

Politiken 1909 12 15: L.L. Zamenhof 50-jariĝas. Artikolo de Frederik Scheel-Giørling.

Portretoj el la kunveno en la salono de Wittmack

Politiken 1910 08 30: En 1910 la Universala Kongreso okazis en la Usona ĉefurbo Vaŝingtono, do la Kopenhagaj Esperantistoj invitis al speciala internacia kongreso, kiun ili okazigis samtempe kun la granda kongreso de socialistoj -- iusence do tio estis la unua "Eŭropa Esperanto-Kongreso". Portretoj de Esperantistoj ĉeestantaj publikan kunvenon la 29-an de aŭgusto 1910: 1. Prezidanto de la kongreso, asistanto ĉe la Ŝtataj Fervojoj, Hinrichsen. 2. F-ino Noll, Dana delegito de la provinco. 3. Prezidanto de la Esperanto-Klubo de Danaj Laboristoj, Abraham. 4. La Anglo Matthews. 5. La Irlandano Jamestone Jonstone. 6. La Germano Bobs. 7. La Aŭstro Seidlich. 8. La Norvego Bonnevie. 9. Edwards, Kimrio. 10. La Franco Berland. 11. La pacisto Moscheless. 12. La kantistino f-ino Agnes Melchior.
10 items in total