Jens S. Larsen's photos


 • Nørrebros Runddel

  Jen Nørrebros Runddel. Eblas revidi la unuan afiŝon maldekstre kaj varianton de la kvina dekstre.

 • Balotafiŝo Franclingva

  Jen unu Franclingva. Nevideble ĉu Franca aŭ Belga.

 • Balotafiŝo Aŭstra

  Jen Aŭstra.


 • Balotafiŝo Germana

  ... kaj dua Germana.

 • Balotafiŝo Germana

  Jen unu Germana...

 • Balotafiŝo Itala

  Alia, Itala, sur la sama fosto.


 • Balotafiŝo Nederlanda

  En Nørrebrogade estas pluraj. Jen unu Nederlanda.

 • Balotafiŝo Brita

  En la sama lampofosto (ĉe Knippelsbro) estas afiŝo Angla.

 • Balotafiŝo Itala

  Aktuale estas balotkampanjo por la EU-parlamento, do vidi afiŝojn en la lampofostoj estas tute normale. Tiu ĉi tamen estas aparta, ĉar ĝi estas Itala afiŝo en Kopenhago. Ĉu aliloke en EU (aŭ en Danio) oni ekhavis similan ideon afiŝi por alilandaj parlame…


 • Plena salono

  Tiel plena estis la salono. Mi esperas alŝuti filmeton de la rektoro, Jarle Aarbakke, kiu enkondukis la prelegon. Så fyldt var salen. Jeg håber at få uploadet en video af rektor Jarle Aarbakke, der indledte forelæsningen.

 • Vicostarado

  Vicostarado al la politika prelego de Chomsky - eĉ pli populara ol la lingvistika. Kødannelse før Chomskys politiske forelæsning - endnu mere populær end den sprogvidenskabelige.

 • Suŝia tablo

  Mi ne partoprenis la tagmanĝojn; ili kostus po 100 kronojn, kaj mi timas trodikiĝi kiam mi manĝas por 50 kronoj en la manĝejo de la Universitato de Kopenhago! Sed kiel vespermanĝo taŭgis la regaloj kiujn oni ofertis apud la "afiŝaj sesioj" post la prelego…


 • Antonella Sorace

  Antonella Sorace, Italino el Edinburgo, parolas pri dulingveco. Antonella Sorace, en italiener fra Edinburgh, taler om tosprogethed.

 • Infanlingva kvaropo

  Estas multaj eksterlandanoj en CASTL, ankaŭ el oriente. Jen prezentas komunajn esplorrezultojn la Norvegaj Kristine Bentzen kaj Merete Anderssen kune kun Ukraina Roksolana Mykhaylyk kaj Rusa Yulia Rodina. Der er mange udlændinge på CASTL, også østfra. He…

 • Virginia Valian

  Virginia Valian el CUNY (Urba Universitato de NovJorko) traktas la demando kio estas denaska en la lingvo de dujaruloj. Virginia Valian el CUNY (Byen New Yorks Universitet) behandler spørgsmålet om hvor meget der er medfødt i toåriges sprog.


 • Marit Westergaard

  Malgraŭ fortaj feminismaj streboj, lingvoakiro plu estas tute virina studkampo en lingvistiko. Ĉi tie la temon enkondukas la nuna gvidanto de CASTL, Marit Westergaard. På trods af stærke feministiske bestræbelser er sprogtilegnelse stadig et rent kvindeo…

 • Ski-saltejo

  Manĝopaŭzo kun promeneto. Apud la universitato estas skisaltejo, nemalhaveblaĵo en ĉiu Norvega urbo. Spisepause med en lille gåtur. Ved siden af universitetet ligger der et skihopsanlæg, en uundværlighed i enhver norsk by.

 • Improvizo

  La diversaj prelegantoj uzis jen komputilbildan prezentadon, klasikan tabulon, disdonaĵojn, jen simplan lumprojekcion. La lasta ebligis al la publiko sekvi diskutojn kun surpaperaj ilustraĵoj. De forskellige foredragsholdere gjorde brug af computer-bill…


56 items in total