Velkiĝo de la pomarbo


Sporsako aŭ sporamaso sur la malsana arbŝelo


Sporsako aŭ sporamaso sur la malsana arbŝelo


Ŝelputriĝo de la pomarbo


Velkiĝo de la pomarbo


Kuracado per tradicia metodo


Kuracado per tradicia metodo


Ŝelputriĝo de la pomarbo

PENTAX Image

11228143856d5

20 items in total