Holger Hill's photos


 • Hafenromantik: Playing the Cello at the Docks

  Kodak E 100 VS | [Nikon 28/2.8 E]:[Nikon FE]

 • Hafenromantik: Blurry Lights

  Kodak E 100 VS | [Nikon 28/2.8 E]:[Nikon FE]

 • Hafenromantik: Symmetry

  Kodak E 100 VS | [Nikon 28/2.8 E]:[Nikon FE]


 • Stillleben A40: Barfuß auf der Autobahn

  Kodak E 100 VS | [Tokina AT-X 35-70/2.8]:[Nikon FE]

 • Stillleben A40: Ausgang

  Kodak E 100 VS | [Tokina AT-X 35-70/2.8]:[Nikon FE]

 • Stillleben A40: Blick nach Dortmund

  Kodak E 100 VS | [Tokina AT-X 35-70/2.8]:[Nikon FE]


 • Frisbee Freestyle: It's all about looking cool!

  Fuji Superia 400 X-tra | [Vivitar Series 1 70-210/3.5]:[Nikon F801s]

 • Frisbee Freestyle: It's all about the right Timing!

  Fuji Superia 400 X-tra | [Vivitar Series 1 70-210/3.5]:[Nikon F801s]

 • Frisbee Freestyle: It's all about catching the Disc!

  Fuji Superia 400 X-tra | [Vivitar Series 1 70-210/3.5]:[Nikon F801s]


 • I

  Fuji Sensia 200 | [Fujinon 50/1.9]:[Soligor Macro Teleconverter]:[Nikon FE]

 • II

  Fuji Sensia 200 | [Fujinon 50/1.9]:[Soligor Macro Teleconverter]:[Nikon FE]

 • III

  Fuji Sensia 200 | [Fujinon 50/1.9]:[Soligor Macro Teleconverter]:[Nikon FE]


 • On the Way down

  Kodak Elite Chrome 100 | [Nikkor 50/1.8]:[Nikon FE]

 • Touching the Horizon

  Kodak Elite Chrome 100 | [Nikkor 50/1.8]:[Nikon FE]

 • Sundown

  Kodak Elite Chrome 100 | [Nikkor 50/1.8]:[Nikon FE]


 • Backlight

  Perutz 100 | [Nikkor 50/1.8]:[Nikon FE]

 • Boats

  Perutz 100 | [Nikkor 50/1.8]:[Nikon FE]

 • Trees and Bushes

  Perutz 100 | [Nikkor 50/1.8]:[Nikon FE]


42 items in total