m h's photos


 • Lunica a strom života / Moon and Tree of life symbols


 • Rodinka / A family


 • Jarný sprievod / Marzanna tradition

  Vynášanie Moreny je starý pohanský zvyk, ktorý symbolicky pretrváva dodnes. Morena bola staroslovanská bohyňa zimy a smrti - zosobnenie niečoho nepríjemného, čoho sa chceli ľudia na jar zbaviť. Rituálnou rozlúčkou s Morenou privolávali teplú a životodarnú…


 • Marina & Morena

  Tak, ako si ctíme Slnko a Matku Zem, tak si ctíme aj chody a javy, ktoré svojimi cestami ukazujú. Ak zo slnečnej – Svarogovej žiary bol podľa staroslovanskej báje uhnietený tento svet, a ak naše žitia a vývoje súvisia taktiež so Zemou, tak striedanie ročn…

 • Morena 2013, Myjava

  Tečie voda studená, studená, po nej tonie Morena, hej, v more, v more, Morena! Už sa pažiť zelená, zelená, ...po nej ide Živena, oj, živá, živá Živena! Ján Botto: Pieseň jarná

 • Morena / Marzanna tradition, 2013, Myjava

  Morena je staroslovanská bohyňa zimy a smrti, veľmi známa i v dnešnom folklóre. Je zosobnená zimou, na jar končí jej vláda. Tradičným rituálom je vynášanie Moreny a jej upálenie alebo utopenie. Najčastejšie sa hádže z mosta alebo zo skaly. Je veľmi zaujím…


 • Morena 2013 na Myjave

  Prvé správy o Morene sú zo 16. storočia. Podľa poverových predstáv sa vynesením a zničením Moreny ako symbolu zimy a smrti mala magicky privolať jar. Niekde sa vynášanie Moreny považovalo za prostriedok na zaháňanie epidémií moru (tento význam prevažuje v…

 • Morena 2013, Myjava

  V pôstnom období pred Veľkou nocou sa jedávala polievka kyseľ, ktorá ovplyvnila aj názov figuríny – v Honte ju nazývajú Kyselica, na Orave Kyseľova žena. Piesne spievané pri vynášaní Moreny majú archaický charakter a patria k najstaršiemu štýlovému okruhu…

 • Morena 2013, Myjava

  (Muriena, Smrť, Hejhana, Kyselica, Kyseľ, Baba) – slamená figurína ženy, symbol zimy, smrti. Zhotovuje sa z dvoch drevených palíc v tvare kríža obkrútených slamou, oblečená býva do miestneho, zväčša sviatočného (svadobného) odevu. Podstatou jarnej obchôd…


 • Šmertka britká / Ugly face


 • Morena 2013, Myjava

  Morena, Morena, kdes´ kľúče podela. V Senici na rinku, tam visia na klinku. Kyselica kyselá, štyri roky visela a na piaty odpadla, šecky deti ukradla a diefčence nehala... --- Marzanna, Marzanna, where did you lost the keys? They are hanging on a wed…

 • Horí / On fire! • Morena zhorená / Burnt Morena

  It concerns the "drowning of Marzanna," a large figure of a woman made from various rags and bits of clothing which is thrown into a river on the first day of the spring calendar. Along the way, she is dipped into every puddle and pond ... Very often she…

 • Éj!

  Koncovka is a Slovak duct-blown overtone fipple flute without finger holes, traditionally played by shepherds. The koncovka flute is played by closing and opening the bottom hole of the flute. By increasing the air speed, two different harmonic series of…

 • Spring tunes / Jarná

  Jednoduchá bezdierová píšťala zvaná "koncovka" si v ostatných rokoch získala medzi ľuďmi takú obľubu, snáď väčšiu ako za dávnych čias, keď sa ešte ozývala na holiach. Možno preto, že jej osobitá stupnica a tóny sú blízke našim srdciam a oheň pri rozfuku k…


 • Playing / Koncovka

  Overtone flutes can be found in many countries throughout the globe, although in many cultures this flute is no longer produced and played. The only other known folk overtone flute is Norwegian seljefloyte or the willow flute. On the other hand in Slovaki…

 • Zápolenie / Fight v.2


 • Zápolenie / Fight