Tea serving

Tea 茶 čaj


Podľa jednej z legiend poznali ľudia v Číne čaj už v roku 2737 pred naším letopočtom, keď sa čínsky cisár Šang-nung, zvaný tiež Božský vladár, spisovateľ a filozof, vydal do lesnej krajiny, aby tu v pokoji na rozjímal. Usadil sa v pustom lese a pohrúžený do svojich myšlienok meditoval pri ohníčku, kde mu vrela voda. Zrazu zavial vietor a z neďalekého kríka strhol so sebou niekoľko suchých lístkov,…  (read more)

Panorama of Wuyi Tea Fields

In the tea mountains

Laozi - Old teacher

15 Apr 2012 1 359
A stone sculpture of Laozi, located north of Quanzhou at the foot of Mount Qingyuan

Brick 'Zhuang' Tea

Brick 'Zhuang' Tea

Ba Zhong Tea

Pu'Er Cakes and Luck symbols

Anhua Thousand Liang Dark Tea

21 Dec 2011 1 2 346
1000 liang (两) = 31.25 kg

Pu'Er Cake (detail)

Pu'Er Cake (detail)

Pu'Er Cake (detail)

Pu'Er Cakes and Leaves

High Grade Pu'Er Cakes

Pu'Er Cakes

Purple clay teapot

Purple clay teapot

Purple clay teapot


76 items in total