Kruco por Vojaĝantoj

Valamo, Heinävesi

Among Harri Laine's albumsKruco por Vojaĝantoj

Lige kun la monaĥejo funkcias ankaŭ la Popola Instituto Valamo, kiu proponas diverstemajn kursojn dum la tuta jaro. Jam la dekan fojon okazis tie somera Esperanto-kurso. Kiam mi vizitis la monaĥejon, parto de la kursanoj ekskursis al t.n. Kruco de Vojaĝantoj, kiu bone videblas al la boatoj kaj ŝipoj preterveturantaj surlage. La kruco anoncas, ke proksimiĝas monaĥejo. – La kurson gvidis du lingvoinstruistoj, el kiuj Atilio Orellana Rojas staras en la foto, kun ĉapo en mano. Tiina Oittinen (sub la kruco) esti…

Kompetenta gvidanto

Ĵaŭdon la 25-an de junio mi vizitis la ortodoksan monaĥejon Valamo en Heinävesi (vidu la lokon sur mapo). Estas somero, bela vetero kaj alvenadas ankaŭ turistoj. Sur la korto mi vidas grupon, kiu ĉirkaŭas altan viron barbohavan (meze en la foto), evidente gvidiston de la monaĥejo. Tiu laŭte klarigas ion al la grupanoj. Mi tuj rekonas la voĉon: estas Jukka Laaksonen, Tampere-ano, kiu iam estis prezidanto de Esperanto-Asocio de Finnlando. Evidente eblus mendi ĉiĉeronadon ankaŭ en la internacia lingvo! Nun mi…

Lago

Jen kion la kursanoj vidis, starante antaŭ la Kruco de Vojaĝantoj. (mapo)

Ekstersezone...

Averto por motorsledistoj: “Monaĥeja teritorio. Veturu kviete.” (Ŝildo en arbaro proksime al Monaĥejo Valamo en Heinävesi, Finnlando)