Odo al ĝojo

UK Bjalistoko 2009


Impresoj el la jubilea kongreso kaj el la kongresurbo.

Nepo parolas, avo kontentas

Sinjoro Louis-Christophe Zaleski-Zamenhof alparolas la publikon de la solena inaŭguro. La avo aspektas atente aŭskultanta kaj mienas aprobe sur ekrano en la granda tendo, kiu servis la kongreson dum la plej amasaj programeroj.

Enirejo sub kio?

Petolemo floras eĉ en kongresejo.

Sine qua non

La naskiĝdokumento de antaŭ 150 jaroj. Dum la UK en Bjalistoko pasis ankaŭ la 122-a datreveno de la elpresejiĝo de la unua Unua Libro la 26-an de julio. Estas du paĝoj el REGISTROLIBRO PRI NASKIĜINTAJ HEBREOJ EN LA 1859-A JARO. La heligitaj linioj informas, ke la 3-an de Decembro (t.e. la 15-an laŭ la gregoria kalendaro), en la urbo Belostok naskiĝis filo Lejzer al Mordka Fejvanoviĉ Zamengof kaj Liba Ŝolanovna Ŝofer. La riton de cirkumcido plenumis Lejn Ĥon Volf Suroskij la 10-an (gregorie la 22-an) de Decembro. La du datoj estas indikitaj ankaŭ laŭ hebrea kalendaro: estas la 19-a kaj 26-a de la monato Kislev (en la 5620-a jaro de la mondo, sed tion mi ne vidas indikitan sur la paĝo). Fotografita en historia ekspozicio de la Bjalistoka Centro Zamenhof. La ekspozicio estas farita kun alta profesia kompetento, kaj nepre indas viziti ĝin, ankaŭ nun post la UK. La interpreton pri enhavo de la rusaj manskribitaj linioj mi prenis el Memorlibro pri la Zamenhof-jaro (1959). Tie la nomo de la patro tamen estas skribita Mardka, kaj la bildo ne ebligas al mi certiĝi, ĉu estas “a” ĉu “o” en la teksto. Mi skribis “o”, ĉar tiu formo ŝajnas al mi pli ofta. En la Memorlibro la jaro de la registraĵoj estas mise indikita kiel 188... La dekstran paĝon verŝajne samenhavan, kun teksto en la jida, mi ne povas interpreti.

Mojose!

Ĉio en ordo! Barbara Pietrzak certe povas fieri pri la bone organizita kongreso en sia hejmlando. Sirkka Mattlin (dekstre) kaj mi konfirmas: absolute malaĉe! – Fotis Marjo.

Odo al ĝojo

La Podlaĥia Sinfonia Orkestro, kun ĥoro kaj kantosolistoj, finas sian koncerton per la finalo de la 9-a sinfonio de Ludwig van Beethoven. Sur urba placo, en dolĉe varma Bjalistoka vespero la publiko urbana kaj kongresana aŭskultas majestan kantadon en Esperanto. (Aperas ankaŭ en mia blogaĵo de la 7-a de aŭgusto.) – Aŭskultu pecon el la finalo ĉi tie .

Gejseroj?

Akvo ŝprucas intermite el fontanoj en la parko Planty, kun daŭre ŝanĝiĝantaj akvokolonoj. En la sama parko, malantaŭ la fontanejo, koncertis Jomo ekde krepusko ĝis lunluma nokto.

Koverto de 1907

En 1907 estis fondita Esperanto-Asocio de Finnlando kaj sendita ĉi tiu letero, kiu malhavas indikon pri sendinto. La stampo indikas la sendolokon Kymi , nun parto de la urbo Kotka en suda Finnlando. Verŝajne la leteron enpoŝtigis Hugo Salokannel , kiu post du jaroj estis elektita estrarano kaj poste ankaŭ prezidanto de la landa asocio. - El la zorge dokumentita filatela kolekto de Stanislaw Rynduch.

Kiu speranto?

Eble iu opinias tion genia tipografia ideo, sed mia kapo ne komprenas ĝin. Ĝi igas pensi pri rikanaĵoj kiel “Micro$oft”. Mi nepre rifuzus pendigi ion tian en publika loko. La temo de la EEU-kongreso tamen ŝajnas reklaminda. – Fotita sur tablo en la Movada Foiro en Bjalistoko.

Estos aŭkcio, rapidu!

La kongresa aŭkcio baldaŭ komenciĝos kaj okazos sub la lerta gvido de Humphery Tonkin. Aĉetontoj havas malmulte da tempo por konatiĝi kun la vendataj varoj.
19 items in total