Neĝo kaj glacio (4 marto)

Aglejo


Interreta fotilo registras okazaĵojn ĉe fiŝagla nesto sur insulo en Sudokcidenta Finnlando. Mi metis ĉi tien kelkajn ekrane kaptitajn fotojn, kiuj montras la alvenon de printempo, kiam fordegelas la mara glacio, kaj vivon de birdoj en la nesto. La neston iam konstruis fiŝagloj, sed ankaŭ maragloj ŝajnas interesiĝi pri ĝi. Ambaŭ specoj videblas en la bildoj. La fotilon metis kaj posedas la Faka Al…  (read more)

Konstrumaterialo

La fiŝaglo beke tenas longan branĉon kaj zorge metas ĝin sur randon de la nesto.

Ordigi la plumaron

Ĉio estu en bona ordo: kaj la branĉoj kaj la plumoj.

Komparu kun norda nestejo

Ĉi tiun neston, je 500 km pli nordan, konstruis fiŝaglo sur la supro de maljuna pino. Ĉio ŝajnas ankoraŭ malvarma, vintra. Hodiaŭ matene la temperaturo en Hailuoto estis ĉirkaŭ nulo, kaj printempo jam rapide marŝas norden. (Bildo prenita el kotinetti.suomi.net/saaksi/index.php , © Studio V. Pulkkinen))

Noktiĝas en la insularo

Krom lastaj sunradioj trans la horizonto, videblas ŝipo survoje de Finnlando al Svedujo kaj etaj lumstrioj de navigacia signalilo sub la aglonesto. (11 aprilo 2009, 21:36 loka tempo)

Finiĝis la atendado!

Unu semajnon la sola fiŝaglo devis atendi. Hodiaŭ aperis kunulo. Oni ankoraŭ ne estas tute certa, kiu alvenis unua, ĉu li, ĉu ŝi, ĉar la diferencoj inter la seksoj ne estas tre klaraj. – Post la unua observo je la 18-a horo, la duopo ofte aperis kune en la nesto kun diversaj okupoj. Jen unu el ili alportas ekipaĵon por la hejmo. Ŝajnas esti io mola, eble tufo da musko. Ili (probable nur ŝi) tranoktos en la nesto nur post kiam tie estos la unua ovo. Nun ili ankoraŭ dormas en iu alia loko.. – Maragloj ne videblis hodiaŭ.

Familia vivo

Ŝajnas, ke unu paro de fiŝagloj nun konstante loĝas en la nesto. Aliaj vizitis la lokon, sed ne sukcesis okupi la neston. Post lundo ne videblis maragloj. Se la familia vivo plu feliĉe pasos, estos ovoj en la nesto eble post du semajnoj.
Noktiĝo en insularo

Noktiĝo en insularo

Simpla kompilaĵo el bildoj pri insulara aglonesto. La suno subiris je 21:00, kaj la bildoj ruliĝas ekde 20:53 ĝis preskaŭ plena mallumeco je 22:20. La lasta fiŝaglo forflugas je 21:00. – La intertempoj de la bildoj estas ne tute regulaj, sed meznombre montriĝas unu foto pri ĉiu minuto.

Location:
View on map


La fieraj gepatroj

Paĉjo kaj panjo fiŝaglo ankoraŭ iam-tiam vizitas la neston, eble por kontroli kion la idoj faras. (10 aŭgusto 2009, h. 11:49; © TurkuAMK)

Location:
View on map


La gefiloj prifierindaj

La du fiŝaglidoj revenis por manĝi fiŝon, kiun la dekstra birdo bekas tenante la frandaĵon per siaj fingroj. Surmare, dekstre supre, videblas du velboatoj. Mi ne scias, ĉu la gepatroj ankoraŭ alportas manĝaĵon, ĉu la junaj gefratoj jam mem fiŝas. Ĉiuokaze, ili nun devas rapide lerni sendepende vivi. La dorson kaj flugilojn de juna fiŝaglo ornamas helaj plumorandoj, kiuj donas al la tuta birdo blanke makulitan veston. Tiel oni ankoraŭ klare distingas ilin disde plenkreskuloj. (10 aŭgusto 2009, h. 13:57; © TurkuAMK)
29 items in total