Harri Laine's photos


 • Violejo

  Violoj abundas sur roka herbejo.

 • Bonveniga fajro

  La alvenantojn jam sur la ponto salutas unu el la pluraj somermezaj festfajroj. La ŝtipojn aranĝis kaj ĵus ekbruligis arbaristo, kiu lerte staras sur flosanta trunko.

 • Nur por biletuloj

  Naŭlingva teksto antaŭ la enirejo de la muzea biendomo Halla en Seurasaari.


 • “Semo por bona vivo”

  La elementa lernejo de Piispanlähde bele respektas sian heredaĵon. Jam en la 1950-jaroj, Jorma Ahomäki instruis Esperanton en la tiama, samloka lernejo de Rauvola. Tio okazis en tempo, kiam instruado de fremda lingvo en popollernejo estis afero eksterordi…

 • “Itu hyvälle elämälle”

  Elementa lernejo kaj infanvartejo situas en ĉi tiu domo (Piispanlähteen lastentalo, ‘la Infana Domo de la Episkopa Fonto’) en Kaarina apud Turku, Finnlando. Super la nomo de la domo estas skribita la devizo, jen en la Finna lingvo. Aliflanke de la domo la…

 • Anason ne interesas ŝaŭmvino

  La anasoj en la urba lageto Tjörnin ne lasis la viglan esperantistaron ĝeni ilin. Dum la Urbodomon plenigis sonora esperanta babilado kun ŝaŭmvino kaj dolĉaĵoj, la anaso malantaŭ la fenestro preferis serĉi frandaĵojn el la fundo de lago Tjörnin.


 • Falls vom fever

  Ĉe hotela lifto en Ponta Delgada

 • Bona nutrado rapide kreskigas

  Unu semajno da diligenta laboro de la gepatroj sufiĉis igi la idojn grasaj kaj plumkovritaj. Vidataj de malproksime, ili preskaŭ staris kun la buŝo malfermita. Kiam mi proksimiĝis, ili premis sin al la nestofundo kaj tute silentis. (27 junio 2013)

 • Ankoraŭ restas loko...

  La eta idaro apenaŭ sufiĉas por kovri la fundon de la nesto. (20 junio 2013)


 • Ŝirma sidado

  Merlo sidas en sia nesto, sur stako de brulligno, ŝirmante idetojn.

 • Lago ripozas


 • Somerfina festfajro jam velkas • Ekspozicio

  Esperanta Ekspozicio en Helsinki en la kongresa jaro 1922.

 • Kongresestroj

  Isbrücker, Setälä, Sandström, Warden, Privat, Arnhold, Chavet, Frenckell.

 • Klara Zamenhof

  Sinjorino Klara Zamenhof partoprenis ĉiujn Universalajn Kongresojn ankaŭ post la morto de sia edzo.


 • Akcepto en haveno

  En 1922 oni ne flugis de Mez-Eŭropo al Finnlando, sed alvenis per ŝipo. Almenaŭ teorie eblis ankaŭ veni tervoje, tra Rusujo, sed mi ne scias ĉu tio estis praktike ebla. (Sovetunio ankoraŭ ne ekzistis en la tempo de la 14-a UK. Ĝi estis naskita poste en la…

 • Antaŭ la kongresejo

  Vilho Setälä, sekretario de la kongreso (meze en la bildo), parolas kun fraŭlino Cense ĉe la pordo de la kongresejo. En la Kongresa Libro kaj aliaj dokumentoj la kongresejo estas nomata la Etata Domo. En tio la vorto "etato" signifis la sociajn grupojn,…

 • Kongresanoj ekskursas

  Ĉi tiu foto estas verŝajne farita dum iu kongresa ekskurso. (Essigman, Klara Zamenhof, Legrand.)


1123 items in total