Esperantistoj promenas tra la fruktoj 2

Esperanto-Insulo 2012

Among Federico Gobbo's albums


Location:


Esperantistoj promenas tra la fruktoj 2


Iom perplekse...


Promenante en Hajnano tra fruktoj


La teamo de la profesoroj en Hajnano


Kun la verda amikaro en Hajnano


Vespermanĝe en Ĉinujo