Väntan / Waiting

Väntan på att köra i paraden. Waiting for order to move forward.

Arttrk m28

Artilleritraktor m/28 väntar på sin tur i fordonsparaden. Fredlund vid ratten. An old artillery tractor from 1928 waiting for order to mve forward.

Centurion

En Centurionstridsvagn i kvällsljus. A Centurion tank in evening light.

Befälhafvare / Commanding officer

Befälhafvaren för Smålands Karoliner. The commanding officer of the Smålands Karoliner.

Pbil m/40

Pansarbil m/40. Armoured car model 40.

Hetzer och Schwimwagen

Schwimwagen och en Hetzer inne i Arsenalens utställningshall. Schwimwagen and Hetzer in the museum Arsenalen i Strängnäs, Sweden.

Arsenaleninvigningen

Rbpbv 551 (robotpansarbandvagn 551) under Sveriges Försvarsfordonsmuseum Arsenalens invigning. Armoured missile carrier 551 at the opening of Sveriges Försvarsfordonsmuseum Arsenalen.

Renault NC27

Världens enda existerande exemplar av Renaukt NC27 stridsvagn. I bakgrunden det enda kända exemplaret av LK II, som i Sverige kallades Strv m/21. The only existing Renault NC27 tank in the world. In the background the only known LK II, in Sweden called Strv m/21.

FWD

Försvarets första fyrhjulsdrivna lastbil, en Four Wheel Drive, från 1917. The first lorry with four wheel drive in the Swedish army. A Four Wheel Drive from 1917.
206 items in total