Strv m/41 SII

Stridsvagn m/41

Strv m/41 SII

En stridsvagn m/41.

Detalj / Detail

Del av strv 122A. Part of a MBT Leopard A2S

Pbv 302

En pbv 302 väntar på service. An APC 302 is waiting for service.

Nytillskott / New vehicle

En RAM V1 att köra passagerare med på kördagar.

Interiör / Interior

Stridsutrymmet sett genom förarens lucka.

Pvkv m/43 / Tank destroyer m/43

Ur en lite ovanligare synvinkel

Mål i sikte / Target in sight

Mål i sikte.

Mekanism

Bakstycket på ett dubbellavettage av Bofors 40 mm akan m/36.
206 items in total