P1470719

La Anstataŭa 15-a ĈEA-Kongreso

Among Esperanto-Muzeo en Svitavy's albumsP1470719


Ústí nad Orlicí, parto de la ĉefplaco

gastiganta urbo de la Anstataŭa Kongreso de Ĉeĥa Esperanto-Asocio (6.-8.11.2015) fonto: Wikimedia Commons, Petr1888, CC 3.0

Tranoktejo - studenthejmo de la artmetia mezlernejo


Manĝejo kaj kongresejo


La urbestro bonvenigas la kongresanojn

Petr Hájek, urbestro de Ústí nad Orlicí, bonvenigas partoprenantojn de la Anstataŭa 15-a ĈEA-Kongreso en sia urbo - dum komenco de la oficiala labortraktado sidantaj -4 el la ĈEA-komitatanoj: Pavla Dvořáková (estraranino, prizorgantino de tiu ĉi muzea paĝo), Vladimír Dvořák (prezidanto), Vratislav Hirš (kasisto), Miroslav Malovec fotis: O.A.Fischer
Jan Duda violonludas dum la ĈEA- Kongreso

Jan Duda violonludas dum la ĈEA- Kongreso

Jan Duda, profesia violonisto (eksmembro de Moravia Filharmonio), honora membro de ĈEA, violonludas dum kultura programero kadre de la Anstataŭa 15-a Kongreso de ĈEA en Ústí nad Orlicí. Mallongigo de la prezentiĝo: Edvard Grieg - Kanto de Solveig (el la Svito Peer Gynt op. 46) Sabateto venas - moravia popolkanto

Ján Vajs prezentas kongresejon en Nitra

Vicprezidanto de LKK gastis dum la ĈEA-Kongreso kaj prezentis la urbon Nitra kaj koncepton de la 101-a UKo kaj instigis alilĝemulojn fariĝi ev. helpantoj. Retejo de la 101-a UKo:http://www.nitra2016.sk

Libroservo - muzea bibliotekistino Marie Čumová

membrino de la Klubo de amikoj de Esperanto en Svitavy - ofereme volontule zorgas pri biblioteko kaj arkivo de la muzeo ka pri Libroservo (vendado de libroj) Paĝo de la muzea biblioteko muzeum.esperanto.cz/eo/cxefa/biblioteko

Ústí nad Orlicí - Preĝejo de Avancigo de Sankta Kruco

gastiganta urbo de la Anstataŭa Kongreso de Ĉeĥa Esperanto-Asocio (6.-8.11.2015) fonto: Wikimedia Commmons Radek Bartoš CC 2.5
16 items in total