Bildkarto kun esperantotemaj poŝtmarkoj

Ekspozicio Esperanto kaj kolektado (2014-2015)Bildkarto kun esperantotemaj poŝtmarkoj


Esperanto-flago sur nia muzeo


Inaŭguro de "Esperanto kaj kolektado" - parolas s-ro Báča, direktoro de la gimnazio Svitavy, nome de kunlaboranta Asocio de ĉeĥaj filetelistoj


Inaŭguro de "Esperanto kaj kolektado" - salutvortoj de Hans Adriaanse

nome de UEa kaj de Esperanto-Nederland maldekstre: Libuše Dvořáková (Svitavy), estrino de Muzea kaj ekspozicia grupo de ĈEA

Inaŭguro de "Esperanto kaj kolektado" - salutvortoj de Walter Spielhofer

nome de Aŭstria Esperanto-Federacio

Inaŭguro de "Esperanto kaj kolektado" - parto de la partoprenantoj


Inaŭguro de "Esperanto kaj kolektado" - kantas Pavla Dvořáková

Pavla Dvořáková (Písek) - prizorgantino de tiu ĉi Ipernity-paĝo kaj de muzeum.esperanto.cz, kiel membro de Muzea kaj ekspozicia grupo de ĈEA rolis kiel ekspoziciestro kaj prizorgis programon de la inaŭguro Omaĝe al neĝisvivita 90jariĝo de William Auld kantas lian tradukon de "Greensleeves"

Inaŭguro de "Esperanto kaj kolektado" - frandaĵoj pretigitaj de la membrinoj de la klubo de Svitavy


Inaŭguro de "Esperanto kaj kolektado" - partoprenantoj

16 items in total