Bildkarto de Pavel Rak okaze de la Tutŝtata filatela ekspozicio en Svitavy

Tutŝtata filatela ekspozicio kun salono Esperanto en Svitavy


La ekspozicio, organizita de Asocio de ĉeĥaj filatelistoj, okazis 25.-28.09.2014 en Svitavy (Ĉeĥio) en Urba Muzeo kaj Galerio. Ĝi entenis ankaŭ ekspozicion pri Esperanto. La loka Esperanto-Klubo kaj nia muzeo estis organiza partnero. Nia nova tutjara ekspozicio "Esperanto kaj kolektado" estis parto de la projekto (pri ĝi ni alportos fotodokumentadon en sekva albumo nun prilaborata).Esperantistoj…  (read more)

13 Oct 2014

720 visits

Bildkarto de Pavel Rak okaze de la Tutŝtata filatela ekspozicio en Svitavy

pri la aŭtoro: eo.wikipedia.org/wiki/Pavel_Rak La ekspozicio okazis kun aktiva partopreno de la Esperanto-Klubo Svitavy kaj entenis ankaŭ apartan ekspoziciaĵon pri Esperanto.

13 Oct 2014

841 visits

Oficiala ĉeĥa poŝtmarko kun alpresaĵo, desegnita de esperantisto Pavel Rak

eldonis Ĉeĥa poŝto okaze de Tutŝtata filatela ekspozicio (kun salono Esperanto), okazinta 25.-28.9.2014 en Svitavy skribaĵo sur la desegnaĵo maldekstre: "Oni nomas min Blua Maŭricio!"

27 Sep 2014

670 visits

Urba Muzeo kaj Galerio en Svitavy

prizorganta ankaŭ la Domon de Ottendorfer, en kies teretaĝo funkcias nia Esperanto-Muzeo (kultura entrepreno de Ĉeĥa Esperanto-Asocio) La Urba Muzeo estis okazloko de Tutŝtata filatela ekspozicio kun salono Esperanto (25.-28.9.2014).

27 Sep 2014

578 visits

Aŭtogramiado de la ilustristo Pavel Rak 27.9.2014

Konata ĉeĥa ilustristo kaj humuristo (ka esperantisto, iustrinta multajn E-librojn)subkribas precipe sian kvarlingvan libron pri desegnita humuro en Urba Muzeo kaj Galerio en Svitavy, kadre de la Tutŝtata filatela ekspozicio kun salono Esperanto - por ĝi li kreis apartan poŝtmarkon, kiun eldonis Ĉeĥa poŝto (vidu en tiu ĉi albumo). Pri la aŭtoro eo.wikipedia.org/wiki/Pavel_Rak Maldekstre Marie Čumová, oferema bibliotekistino de Esperanto-Muzeo Svitavy meze staranta - Marcela Raková, edzino de Pavel Rak

21 Aug 2014

665 visits

Oficiala ĉeĥa poŝtkarto kun Esperanto-temo

eldonis Ĉeĥa poŝto okaze de la Tutŝtata filatela ekspozicio kun salono Esperanto, okazinta 25.-28.9.2014 en Svitavy. Aŭtorino de la desegnaĵo: ĉeĥa esperantistino Miroslava Tomečková

25 Sep 2014

737 visits

Miroslava Tomečková, aŭtorino de la oficiala poŝtkarto kun Esperanto-temo

La poŝtkarton vidu ĉi-tie: www.ipernity.com/doc/181031/35472903 dum aŭtogramiado en Esperanto-Muzeo Svitavy 25:9:2014 vikpedia artikolo: eo.wikipedia.org/wiki/Miroslava_Tome%C4%8Dkov%C3%A1

Location:
View on map

25 Sep 2014

585 visits

Inaŭguro de la Tutŝtata filatela ekspozicio en Svitavy 25.9.2014

Maldekstre Blanka Čuhelová, direktorino de Urba Muzeo kaj Galerio (okazloko de la ekspozicio) meze M.Pešek, estro de la organiza komitato

Location:
View on map

25 Sep 2014

559 visits

Libuše Dvořáková parolas dum inaŭguro de la Tutŝtata filatela ekspozicio en Svitavy 25.9.2014

Vicprezidantino de ĈEA, estrino de la Muzea grupo de ĈEA kaj prezidantino de Klubo de amikoj de Esperanto Svitavy estis ankaŭ aktiva membro de la organiza komitato de la ekspozicio. Maldekstre Blanka Čuhelová, direktorino de Urba Muzeo kaj Galerio Svitavy

Location:
View on map

25 Sep 2014

599 visits

Partoprenantoj de inaŭguro de la Tutŝtata filatela ekspozicio kun salono Esperanto - en Svitavy, 25.9.2014

21 items in total