Afiŝo al la ekspozicio "Esperanto kaj muzoj"

Ekspozicio Esperanto kaj muzoj (2013-2014)


Inaŭgurita la 8-an de junio 2013, daŭras ĝis la 15-a de septembro 2014. Ĝi prezentas artan kreemon de ne nur amatoraj, sed ankaŭ profesiaj artistoj-esperantistoj el diversaj landoj. Ni alportas bildojn de almenaŭ kelkaj ekspoziciaĵoj. Dum malinstalo la fotodokumentado estos kompletigita.

Afiŝo al la ekspozicio "Esperanto kaj muzoj"

kun inaŭguro 8.6.2013 prezentas kelkajn bildojn de esperantistaj artistoj el diversaj landoj

Partoprenantoj de la tema ekspozicio "Esperanto kaj muzoj"

8.6.2013

Tosto dum inaŭguro de la ekspozicio "Esperanto kaj muzoj"

8.6.2013 demaldekstre: Libuše Dvořáková el Svitavy (estrino de la Muzea grupo), Miroslav Malovec, Margit Turková, Pavel Polnický, Jaroslav Pokorný

El programo de la inaŭguro de "Esperanto kaj muzoj"

8.6.2913 Pavla Dvořáková (ĉefaŭtorino de la ekspozicio) enkondukas Pavel Polnický prezentantan poezion de Fráňa Šrámek

Inaŭguro de la ekspozicio "Esperanto kaj muzoj"


Marie Minářová el Svitavy kiel Klara Zamenhof

Dum la Muzea nokto kaj inaŭguro de la ekspozicio "Esperanto kaj muzoj" 8.6.2013

Kankano en Esperanto-muzeo dum la Muzea nokto 2013

kadre de la inaŭguro de "Esperanto kaj muzoj"

Panelo "Monde rekonataj ĉeĥaj artistoj"

medalisto Jiří Harcuba kaj juvelisto Karel Bartošík (vivinta en Britio)

Panelo "Eŭropaj vidartistoj"

Profesiaj pentristoj, kiuj estis samtempe esperantistoj Martin Benka (Slovakio), Constantin Barjoveanu (Rumanio), Ruda Kubíček (Ĉeĥio), Felix Stone Moscheles (Britio)
19 items in total