• Claude Piron - Persona konfeso omaĝe al Esperanto

  Claude Piron (1931-- 2008) eo.wikipedia.org/wiki/Claude_Piron en mallonga intervjuo en la rubriko "Homoj kaj Esperanto", filmita en 1986 de Krunoslav Tiŝljar. fonto: www.youtube.com/watch?v=LPuScZRdd64 rekomendinda jutuba kanalo HISTORIEJO, kiu dis…

 • Claude Piron (26.2.1931-22.1.2008)

  Ĉi-vintre ni rememoru dek jarojn depost forpaso de tiu ĉi brila esperantisto, lingvisto kaj verkisto, membro de la Esperanta Akadmeio, laŭprofesie psikologo kaj tradukisto ĉe UN eo.wikipedia.org/wiki/Claude_Piron fonto:https://upload.wikimedia.org/w…

 • Teodoro Ĉejka (1878-1957) - nestoro de Esperanto-movado en Ĉeĥio

  LA 10-an de januaro 2018 pasis 140 jaroj ekde naskiĝo de instruisto T. Čejka, kiu post F.Lorenc verkis la unuajn lernolibrojn, vortarojn kaj eldonis la unuajn Esperanto-gazetojn sur la teritorio de la nuna Ĉeĥio kaj tiel fakte startis la Esperanto-movadon…


 • Theodor Kilian (1894-1978)

  germandevena ĉeĥa esperantisto kaj tradukinto de La Blanka Malsano de Karel Čapek, aŭtoro de en Ĉeĥio antaŭe vaste uzata lernolibro kaj de pluraj instruhelpiloj eo.wikipedia.org/wiki/Theodor_Kilian

 • Partoprenantoj de la Konferenco de Ĉeĥa Esperanto-Asocio en Kroměříž

  okazinta 13.-15.10.2017 en konstruaĵo de la Ĉefepiskopa gimnazio

 • Pořad k jubileu Miroslava Smyčky - Programo omaĝe al la jubileo de Miroslav Smyčka (ĉeĥlingve)

  Vzpomínkový hudební pořad u příležitosti 90. narozenin barytonisty a čestného člena Českého esperantského svazu Miroslava Smyčky - 19.9.2016 v divadle U Valšů v Praze - 43 minutový sestřih z cca 1 hodiny a 20 minut. Nebude chybět ani zmínka o esperantu a…


 • Operkantisto Miroslav Smyčka (11.9.1926-25.4.2017)

  eo.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Smyčka artikolo en nia paĝo: www.ipernity.com/blog/esperanto-muzeo-sv itavy/4660340 Listo de liaj interrete aŭskulteblaj registraĵoj: www.esperanto.cz/eo/aktuality/listo-de-i nterrete-a-skulteblaj-registra-oj-de-mir oslav-…

 • Julio Baghy (1891-1967)

  La 18-an de marto 2017 pasis 50 jaroj ekde forpaso de unu el la plej elstaraj kaj la plej popularaj Esperantaj verkistoj kaj aktoroj. eo.wikipedia.org/wiki/Julio_Baghy Jen du poemoj al lia omaĝo: Hilda Dresen JULIO BAGHY Preter vivo tro racia Vigle mi…

 • Baritonisto Miroslav Smyčka solenis belan vivjubileon

  En Ĉeĥio konata kaj aprezata eksa opersolisto kaj samtempe bonega kaj fervora esperantisto, honora membro de ĈEA, Miroslav Smyčka, solenis la 11-an de septembro 2016 en admirinda freŝa, psika kaj arta freŝeco sian 90-an naskiĝdaton. Liajn registraĵojn t…


 • Intervjuo kun prof. Reinhard Selten (en Esperanto, kun samtempaj esp.subtitoloj)

  La 23-an de aŭgusto 2016 forpasis profesoro Reinhard Selten, nobelpremiito pri ekonomio (1994) kaj esperantisto (ne nur subtenanto, sed ankaŭ aktiva parolando). Sendube estas inde scii pli pri tiu ĉi grava scienca elstarulo. Pli da informoj troveblas en…

 • Detlev Blanke (30.5.1941-20.8.2016)

  eo.wikipedia.org/wiki/Detlev_Blanke biografio kaj elekto de publikaĵoj: www.edukado.net/upload/enhavo/dosieroj/p edagogoj/IpI%2076%20_1--11_%5B1%5D_Publi kajoj%20de%20Blanke.pdf biografio en Gazetaraj Komunikoj de UEA uea.org/aktuale/komunikoj/2016/Forpas…

 • LKK-prezidantoXavier Dewidehem parolas dum la solena fermo de la 100-a UK en Lille

  Bona resumo de la kongreso kaj ties okazinta programo.


 • La 1a UK en Bulonjo s.m. 1905 - partoprenantoj dum seminario pri poezia verkado!


 • d-ro Zamenhof kun Alfred Michaux. organizinto de la 1-a UK - poŝtkarto, 1905

  kun manuskripto de d-ro Zamenhof info pri Alfred Michaux eo.wikipedia.org/wiki/Alfred_Michaux

 • La 1-a UK en Bulonjo sur maro 1905 - komuna foto de partoprenantoj • Intervjuo kun Nobelpremiito kaj esperantisto prof. Reinhard Selten (kun Esperanto-subtitoloj)

  eo.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Selten fonto: www.youtube.com/watch?v=J13uiSdYceo

 • Julie Šupichová (1884-1970)

  unu el pioniroj kaj longjaraj motoroj de ĉeĥa E-movado, honora membrino de UEA esperantiĝis jam en 1907 aktiva organize, instrue, verkis multajn gazetartikolojn, lernolibrojn kaj informajn librojn pri Esperanto vikipedia artikolo: www.ipernity.com/doc/18…

 • Marie Hankel (1844-1929)

  famiĝis kiel la unua Esperanto-poetino de la mondo, pionirino de E-movado en Germanio vikipedia artikolo: eo.wikipedia.org/wiki/Marie_Hankel


66 items in total