• Vikimaniuloj dum solena akcepto en la urbodomo en Svitavy

  27.10.2011 matene Maldekstre David Šimek, urbestro de Svitavy, Libuše Dvořáková (vicprezidantino de ĈEa kaj estrino de la loka E-klubo) transdonas memoraĵdonacon al Chuck Smith, fondinto de Esperanta Vikipedio fotis Ivan Gavanda

 • Vikipedia trejnado de ĉeĥlingvaj komencantoj

  En Gimnazio Svitavy 27.10.2011 gvidis Pavla Dvořáková (staranta) kaj Marek Blahuš (dekstre de ŝi sidanta) Partoprenis kaj ĉeĥaj esperantistoj, kaj loka publiko en du trihoraj instrublokoj. fotis Ivan Gavanda

 • Marek Blahuš instruas pri Fondaĵo Vikimedio

  dum vikipedia trejnado de komencantoj 27.10.2011 fotis Jaroslav Malá


 • Vikipedia trejnado de komencantoj

  27.10.2011 en gimnazio Svitavy klarigojn donas asistanto Ivan Gavanda fotis Pavla Dvořáková

 • Laboro de vikipediaj progresintoj

  27.10.2011 en gimnazio Svitavy jamaj kontribuantoj al Vikipedio verkis aŭ plibonigis artikolojn precipe pri la urbo Svitavy kaj la Regiono Pardubice en Esperanto kaj en siaj gepatraj lingvoj (por rekompenci ricevitan financan subtenon) nefinita listo de…

 • Vikipedia trejnado de junuloj

  27.10.2011 en gimnazio Svitavy Sperta vikipediisto Josef Hron el Pardubice konsilas al knaboj (partoprenantoj de Esperanto-kurso el proksimaj urbetoj) fotis Ivan Gavanda


 • Yves Nevelsteen pri Komputeko kaj vikimaniaj aŭskultantoj

  27.10.2011 vespere fotis Pavla Dvořáková

 • Yves Nevelsteen pri Komputeko

  E@I-estrarano kaj kreinto de manlibro pri Vikipedio Yves Nevelsteen el Belgio prelegis pri sia ampleksa plurlingva komputila terminkolekto kaj problemaro de ĝia kreado 27.10..2011 vespere fotis Pavla Dvořáková

 • Ekzemplo de prikomputilaj vortoj malfacile esperantigeblaj

  el prelego de Yves Nevelsteen pri Komputeko (27.10.2011) fotis Pavla Dvořáková


 • Michal Matúšov el Slovakio prelegas pri Kantaro-vikio

  projekto kantaro.ikso.net bazita sur sama teknologio kiel Vikipedio 27.10.2011 vespere fotis Pavla Dvořáková

 • Gimnazio Svitavy

  en kies du kompujtilaj klasĉambroj okazis tuttaga vikipedia trejnado dum Vikimanio (27.10.2011) kun partoprenantino Ursula Niesert el Germanio fotis Ivan Gavanda

 • Urbodomo de Svitavy

  kie okazis solena akcepto de vikimaniuloj 27.10.2011 matene (geedzoj Pavla kaj Vladimír Dvořák elirantaj direkte al gimnazio) fotis Ivan Gavanda


 • Antaŭ vikimania solenaĵo I

  28.10.2011 post matenmanĝo partoprenantoj komencis unue kolektiĝi en Esperanto-Muzeo fotis Karel Vala

 • Antaŭ vikimania solenaĵo II

  28.10.2011 post matenmanĝo partoprenantoj komencis unue kolektiĝi en Esperanto-Muzeo fotis Karel Vala

 • Vikimania solenaĵo - teknika pretigo

  La solena matineo omaĝe al dekjariĝo de Esperanta Vikipedio okazis 28.10.2011 en belega kultura salonego de la Domo de Ottendorfer en Svitavy en kies teretaĝo troviĝas i.a. nia Esperanto-Muzeo) Publiko kolektiĝas kaj Marek Blahuš surpodie aranĝas mikr…


 • Urbestro de Svitavy David Šimek kaj Miroslav Malovec

  antaŭ komenco de Vikimania solenaĵo 28.10.2011 omaĝe al dekjariĝo de Esperanta Vikipedio fotis Karel Vala

 • Detalo al vikimania publiko

  Antaŭ solenaĵo 28.10.2011 antaŭtagmeze antaŭe Libuše Hýblová, nuna vicprezidantino de ĈEA kaj A-komtatanino de UEA apud ŝi eksa longjara ĈEA-sekretario kaj nuntempa KELI-sekretario Pavel Polnický fotis Karel Vala

 • Publiko antaŭ komenco de Vikimania solenaĵo

  en kultura salonego de la Domo de Ottendorfer fotis Karel Vala


74 items in total