Esperanto-flago sur la Ottendorfer-Domo, sidejo de la Esperanto-Muzeo

Estiĝo de nia muzeo


Okaze de la Internacia Tago de Muzeoj (la 18-an de majo) ni memorigas ĝisnunan okjaran historion kaj aktivecojn de nia muzeo. En tiu ĉi albumo troviĝas fotaĵoj el preparlaboroj antaŭ inaŭguro de nia muzeo (la 20-an de septembro 2008) - pretigo de la teretaĝo de la historia Ottendorfer-Domo por nia celo estis sufiĉe postulhava. Aktivis membroj de E-klubo en Svitavy (sub gvido de la iniciatintino …  (read more)

Tiel origine aspektis "nia" muzea ejo


librobretaroj alvenis


transportado de librobretaroj


purigado de librobretaroj


estonta biblioteko jam komencas konturiĝi ......


muzea emblemo

www.muzeum.esperanto.cz

libroj de la estonta biblioteko jam havas sian lokon ....


Miroslav Malovec dividas librojn laŭ temoj


gravas ne nur fizika, sed ankaŭ enhava preparo

unu el preparkunvenoj de la Muzea grupo - vicprezidantoj de ĈEA Petr Chrdle kaj Jiří Tomeček kaj direktorino de la Urba muzeo kaj galerio en Svitavy Blanka Čuhelová
14 items in total