unuaj tri paneloj

Ekspozicio Spiritaj tradicioj de la mondo kaj Esperanto (2011-2012) kaj Muzea nokto

Among Esperanto-Muzeo en Svitavy's albumsunuaj tri paneloj

1) enkonduka, homaranismo, interreligia dialogo 2) katolikismo, IKUE 3) protestantismo, KELI, TOLE, kvakeroj

parto de la nova ekspozicio


Korano - komparo de araba, esperanta kaj ĉeĥa versioj


librovitrino pri Oomoto, budhismo kaj ateismo


parto de unu el vitrinoj pri kristanaj publikaĵoj


paneloj pri bahaa kredo, budhismo kaj vonbulismo kaj Oomoto


prezento pri Kosmologio de Martinus en la muzea i nfopanelo


Inaŭguro 2

Prezentiĝo de Blanka Čuhelová, la direktorino de la Urba muzeo kaj galerio Svitavy, kies filio Esperanto-Muzeo estas, S-ino Čuhelová favoras Esperanton, kaj i.a. dum instalado talente prizorgas aranĝadon de libroj.

Inaŭguro 1

Petro Chrdle kaj ĉefaŭtorino de la ekspozicio Pavla Dvořáková enkondukas la inaŭguron de la ekspozicio.
23 items in total