• Urbestro de Svitavy ĉe la historia vaportrajno

  Al solenaĵo omaĝe al 120 jaroj de la loka fervoja linio venis multaj homoj en historiaj kostumoj, ankaŭ. la urbestro David Šimek, kiu i.a. favoras Esperanton kaj plurfoje partoprenis niajn aranĝojn. (21.5.2016) La ceremonion ĉeestis ankaŭ partoprenantoj…

 • Tradicia vaportrajno el Svitavy al Polička

  Omaĝe de la 12é-jara jubileo de la loka fervojo vojaĝis per ĝi partoprenantoj de la Regiona Esperanto-renkontiĝo (21.5.2016)

 • Datreveno 120 jaroj de fervojo inter Svitavy kaj Polička

  samtempe kun la 760-a datraveno de la urbo Svitavy riĉa kultura kadro por okazigo de Regiona Esperanto-renkontiĝo en la urbo


 • Jubilea vizitkarto de la urbo Svitavy (1256-2016)

  omaĝe al la 760-a datreveno de la unua skriba mencio pri la urbo (majo 2016) kadre de la jubileo en la urbo 21.5.2016 okazis ankaŭ Regiona renkontiĝo de esperantistoj

 • Svitavy - bildkarto

  surfote: preĝejo de Naskiĝo de Virgulino Maria kun kelkaj urbanaj domoj sur la ĉefplaco - busto de d-ro Zamenhof en Esperanto-Muzeo - historiisma Ottendorfer-Domo el 1892, kies teretaĝo estas sidejo de Esperanto-Muzeo

 • Celoj de la Antaŭkongresa Ekskurso 2016

  Svitavy - renesanca kastelo LItomyšl - Olomouoc La aranĝo por partoprenantoj de la 101-a UKo en Nitra okazos 19.-23.7.2016 en Svitavy informojn vidu en la artikolo www.ipernity.com/blog/181031/4611642 Ni elkore invitas vin al vizito!!


 • Historia moda prezentiĝo -dum la urba solenajo en Svitavy "Pilgrimo al Sankta Egidio"

  okazas tradicie komence de septembro

 • Prezento de vestado de korseto - dum la urba solenajo en Svitavy "Pilgrimo al Sankta Egidio"

  okazas tradicie komence de septembro

 • Damoj en kostumloj el la 19-a jarcento - dum la urba solenajo en Svitavy "Pilgrimo al Sankta Egidio"

  okazas tradicie komence de septembro


 • Eta maĵoretinoj dum la urba solenajo en Svitavy "Pilgrimo al Sankta Egidio"

  okazas tradicie komence de septembro

 • Publika teatraĵo de Sanktaj Kirilo kaj Metodo - dum la urba solenaĵo en Svitavy "Pilgrimo al Sankta Egidio"

  okazas tradicie komence de septembro

 • Soldato kaj soldatino el la 18-a jarcento - dum la urba solenaĵo en Svitavy "Pilgrimo al Sankta Egidio"

  okazas ĉiujare komence de septembro


 • Ĉefplaco de Svitavy - dum la urba solenaĵo "Pilgrimo al Sankta Egidio"


 • El programo de la inaŭguro - prezento de la Esperante dublita filmo pri Svitavy

  surfote konstruaĵo de la nuntempa urbodomo

 • Profesia filmo pri la urbo Svitavy, sidejo de nia muzeo, dublitas al Esperanto!

  Pli da informoj kaj ligilon al la filmo vi trovos en nia artikolo www.ipernity.com/blog/181031/2723504


 • TEO KAJ AMO - konkursa filmo de la svitava klubo

  Jen filmo, kiun mem amatore kreis membroj de la Klubo de amikoj de Esperanto Svitavy, kiuj dumjare aktive volonteme helpadas funkciadon de nia muzeo. La filmo estas destinita por internacia filmkonkurso, proklamita de Ĉina Radio Internacia, pri la temo "…

 • Urba Muzeo kaj Galerio en Svitavy

  prizorganta ankaŭ la Domon de Ottendorfer, en kies teretaĝo funkcias nia Esperanto-Muzeo (kultura entrepreno de Ĉeĥa Esperanto-Asocio) La Urba Muzeo estis okazloko de Tutŝtata filatela ekspozicio kun salono Esperanto (25.-28.9.2014).

 • OSIEK-anoj dum vizito de la Urba muzeo kaj galerio en Svitavy

  Dum portempa afrika ekspozicio (18.7.2012) retejo de la muzeo: www.muzeum.svitavy.cz


89 items in total