• Malnovtempa murpentraĵo en la arkaĵaro de la ĉefa placo en Svitavy


 • Akvofontano sur la ĉefa placo de Svitavy, najbare al la Esperanto-Muzeo


 • Poŝtkarto 120 jaroj de fervojo Svitavy-Polička 1896-2016

  Speciala poŝtkarto, kiun eldonis en majo 2016 Klubo de amikoj de Esperanto en Svitavy, omaĝe de la menciita jubileo. Kadre de la jubileo estis organizita Regiona E-Renkontiĝo, inkluzivinta veturadon per speciala historia vaportrajneto (vidu nian albumon S…


 • Hotelo Garni Svitavy - loĝloko por partoprenantoj de la Antaŭkongresa Ekskurso

  fonto: retejo www.garni-svitavy.cz, kompilis Pavla Dvořáková

 • Regiona Esperanto-renkontiĝo en Svitavy 2016

  Tradicia printempa aranĝo por esperantistoj el (ne nur) Bohemia-moravia landlimo okazis ĉi-foje dum du tagoj, la 20-an kajla 2+-an de majo. Vendredo apartenis al partopreno en riĉa programo en Svitavy omaĝe al 760-jara jubileo de la urbo kaj en Muzea nok…

 • Muzea nokto 2016

  Ĉiujare bona okazo por venigi al nia muzeo larĝan publikon de la urbo.Okazas kadre de la Muzea nokto organizata far Urba Muzeo kaj Galerio Svitavy. Ĉi-foje ne nur infanoj ĝuis ekzemple nigra-blankan KINEMATOGRAFON. Al la programo kontribuis per mallonga t…


 • Urbestro de Svitavy ĉe la historia vaportrajno

  Al solenaĵo omaĝe al 120 jaroj de la loka fervoja linio venis multaj homoj en historiaj kostumoj, ankaŭ. la urbestro David Šimek, kiu i.a. favoras Esperanton kaj plurfoje partoprenis niajn aranĝojn. (21.5.2016) La ceremonion ĉeestis ankaŭ partoprenantoj…

 • Tradicia vaportrajno el Svitavy al Polička

  Omaĝe de la 12é-jara jubileo de la loka fervojo vojaĝis per ĝi partoprenantoj de la Regiona Esperanto-renkontiĝo (21.5.2016)

 • Datreveno 120 jaroj de fervojo inter Svitavy kaj Polička

  samtempe kun la 760-a datraveno de la urbo Svitavy riĉa kultura kadro por okazigo de Regiona Esperanto-renkontiĝo en la urbo


 • Jubilea vizitkarto de la urbo Svitavy (1256-2016)

  omaĝe al la 760-a datreveno de la unua skriba mencio pri la urbo (majo 2016) kadre de la jubileo en la urbo 21.5.2016 okazis ankaŭ Regiona renkontiĝo de esperantistoj

 • Svitavy - bildkarto

  surfote: preĝejo de Naskiĝo de Virgulino Maria kun kelkaj urbanaj domoj sur la ĉefplaco - busto de d-ro Zamenhof en Esperanto-Muzeo - historiisma Ottendorfer-Domo el 1892, kies teretaĝo estas sidejo de Esperanto-Muzeo

 • Celoj de la Antaŭkongresa Ekskurso 2016

  Svitavy - renesanca kastelo LItomyšl - Olomouoc La aranĝo por partoprenantoj de la 101-a UKo en Nitra okazos 19.-23.7.2016 en Svitavy informojn vidu en la artikolo www.ipernity.com/blog/181031/4611642 Ni elkore invitas vin al vizito!!


 • Historia moda prezentiĝo -dum la urba solenajo en Svitavy "Pilgrimo al Sankta Egidio"

  okazas tradicie komence de septembro

 • Prezento de vestado de korseto - dum la urba solenajo en Svitavy "Pilgrimo al Sankta Egidio"

  okazas tradicie komence de septembro

 • Damoj en kostumloj el la 19-a jarcento - dum la urba solenajo en Svitavy "Pilgrimo al Sankta Egidio"

  okazas tradicie komence de septembro


 • Eta maĵoretinoj dum la urba solenajo en Svitavy "Pilgrimo al Sankta Egidio"

  okazas tradicie komence de septembro

 • Publika teatraĵo de Sanktaj Kirilo kaj Metodo - dum la urba solenaĵo en Svitavy "Pilgrimo al Sankta Egidio"

  okazas tradicie komence de septembro

 • Soldato kaj soldatino el la 18-a jarcento - dum la urba solenaĵo en Svitavy "Pilgrimo al Sankta Egidio"

  okazas ĉiujare komence de septembro


91 items in total