Esperanto-Muzeo en Svitavy - Bonvenon al Bohemia-Moravia Landlimo

Svitavy invitas vin


Jen prezento de vidindaĵoj de la urbo kiu estas ekde 2008 sidejo de Esperanto-Muzeo kaj ekde 2011 se Ĉeĥa Esperanto-Asocio eo.wikipedia.org/wiki/Svitavy jen esperantlingva versio de la oficiala urba retejo: www.svitavy.cz/_es Vidindaĵojn de la Bohemia-Moravia Landlimo, kie Svitavy situas, vi trovos en aparta samnoma albumo Al la urba sendube indas veni ne nur pro Esperanto kaj esperantist…  (read more)

Malnovtempa murpentraĵo en la arkaĵaro de la ĉefa…

Akvofontano sur la ĉefa placo de Svitavy, najbare…

Poŝtkarto 120 jaroj de fervojo Svitavy-Polička 189…

26 Jan 2017 2 1 646
Speciala poŝtkarto, kiun eldonis en majo 2016 Klubo de amikoj de Esperanto en Svitavy, omaĝe de la menciita jubileo. Kadre de la jubileo estis organizita Regiona E-Renkontiĝo, inkluzivinta veturadon per speciala historia vaportrajneto (vidu nian albumon Svitavy!).

Hotelo Garni Svitavy - loĝloko por partoprenantoj…

25 Jul 2016 382
fonto: retejo www.garni-svitavy.cz , kompilis Pavla Dvořáková

Regiona Esperanto-renkontiĝo en Svitavy 2016

30 Jun 2016 1 561
Tradicia printempa aranĝo por esperantistoj el (ne nur) Bohemia-moravia landlimo okazis ĉi-foje dum du tagoj, la 20-an kajla 2+-an de majo. Vendredo apartenis al partopreno en riĉa programo en Svitavy omaĝe al 760-jara jubileo de la urbo kaj en Muzea nokto, ne nur en la urba muzeo sed ankaŭ en la nia, kie vizitis nin ankaŭ multaj neesperantistoj. Sabate la partoprenantoj vojaĝis per vaportrajneto al proksima urbeto Polička kaj reen kaj posttagmeze i.a. ĝuis en nia muzeo projekciadon kaj paroladon pri la vojaĝo al Ukrainio far Miroslav Hruška (Miropiro) el Brno.. La aranĝon partoprenis esperantistoj el tuta Bohemio kaj Moravio.

Muzea nokto 2016

30 Jun 2016 351
Ĉiujare bona okazo por venigi al nia muzeo larĝan publikon de la urbo.Okazas kadre de la Muzea nokto organizata far Urba Muzeo kaj Galerio Svitavy. Ĉi-foje ne nur infanoj ĝuis ekzemple nigra-blankan KINEMATOGRAFON. Al la programo kontribuis per mallonga teatraĵo membroj de la loka Klubo de amikoj de Esperanto kaj membroj de la studenta teatra ensemblo DOMA (famiĝintaj en Esperantujo pr Esperantlingva surscenigo de la sci-fi dramo de Karel Čapek - "R.U.R.").

Urbestro de Svitavy ĉe la historia vaportrajno

26 Jun 2016 339
Al solenaĵo omaĝe al 120 jaroj de la loka fervoja linio venis multaj homoj en historiaj kostumoj, ankaŭ. la urbestro David Šimek, kiu i.a. favoras Esperanton kaj plurfoje partoprenis niajn aranĝojn. (21.5.2016) La ceremonion ĉeestis ankaŭ partoprenantoj de la Regiona Esp.renkonrtiĝo

Tradicia vaportrajno el Svitavy al Polička

26 Jun 2016 351
Omaĝe de la 12é-jara jubileo de la loka fervojo vojaĝis per ĝi partoprenantoj de la Regiona Esperanto-renkontiĝo (21.5.2016)

Datreveno 120 jaroj de fervojo inter Svitavy kaj P…

01 May 2016 357
samtempe kun la 760-a datraveno de la urbo Svitavy riĉa kultura kadro por okazigo de Regiona Esperanto-renkontiĝo en la urbo

Jubilea vizitkarto de la urbo Svitavy (1256-2016)

26 Jun 2016 339
omaĝe al la 760-a datreveno de la unua skriba mencio pri la urbo (majo 2016) kadre de la jubileo en la urbo 21.5.2016 okazis ankaŭ Regiona renkontiĝo de esperantistoj

Svitavy - bildkarto

19 May 2016 926
surfote: preĝejo de Naskiĝo de Virgulino Maria kun kelkaj urbanaj domoj sur la ĉefplaco - busto de d-ro Zamenhof en Esperanto-Muzeo - historiisma Ottendorfer-Domo el 1892, kies teretaĝo estas sidejo de Esperanto-Muzeo

Celoj de la Antaŭkongresa Ekskurso 2016

21 Apr 2016 2 521
Svitavy - renesanca kastelo LItomyšl - Olomouoc La aranĝo por partoprenantoj de la 101-a UKo en Nitra okazos 19.-23.7.2016 en Svitavy informojn vidu en la artikolo www.ipernity.com/blog/181031/4611642 Ni elkore invitas vin al vizito!!

Historia moda prezentiĝo -dum la urba solenajo en…

03 Feb 2016 1 376
okazas tradicie komence de septembro

Prezento de vestado de korseto - dum la urba solen…

03 Feb 2016 1 427
okazas tradicie komence de septembro

Damoj en kostumloj el la 19-a jarcento - dum la ur…

03 Feb 2016 1 353
okazas tradicie komence de septembro

Eta maĵoretinoj dum la urba solenajo en Svitavy "P…

03 Feb 2016 1 359
okazas tradicie komence de septembro

Publika teatraĵo de Sanktaj Kirilo kaj Metodo - du…

03 Feb 2016 1 384
okazas tradicie komence de septembro

Soldato kaj soldatino el la 18-a jarcento - dum la…

03 Feb 2016 1 375
okazas ĉiujare komence de septembro

94 items in total