• Regiono Pardubice en Vikipedio

  El la panelo "Apliko de Esperanto en turismo"

 • Ekzemplo de fotaĵoj de Pavel Polnický pri surorienta Asio


 • Malgranda parto el vitrinoj de Zdenka Novotná el Ĉeská Třebová

  ekzemploj de personaj kontaktoj eksterlande - pere de korespondaĵoj, fotaĵo, suveniroj kaj kolekto de popolkostumitaj pupoj el la tuta mondo


 • Parto de la vitrino dediĉita al Tibor Sekelj


 • UKo sur la panelo "Gravaj internaciaj aranĝoj"

  La priskriboj estas ĉiam dulingvaj kaj la tuto estas konceptita ankaŭ tiel, ke ĝi alparolu precipe neesperantan publikon, kiu scias pri Esperanto preskaŭ nenion

 • Slogano • Ĉeĥlingva invitilo al inaŭguro de la nova tema ekspozicio "Kun Esperanto ĉirkaŭ la mondo"


 • Inaŭguro de la nova ekspozicio

  "Kun Esperanto ĉirkaŭ la mondo" - aŭ "Alternativaj formoj de vojaĝado kaj ekkonado de fremdaj landoj kaj kulturoj. Inaŭguras Pavla Dvořáková (maldekstre), ekspoziciestrino, kaj Libuše Dvořáková (dekstre), estrino de la Muzea kaj ekspozicia grupo de ĈEA…

 • Ekspozicianto Jan Richtr vizitis la ekspozicion kun siaj lernantoj • Inaŭguro de "Esperanto kaj kolektado" - parolas s-ro Báča, direktoro de la gimnazio Svitavy, nome de kunlaboranta Asocio de ĉeĥaj filetelistoj


 • Ilustraĵoj de Pavel Rak kaj Mirka Tomečková (Ĉeĥio)


 • Marcipano de Anna Vyšinková (Ĉeĥio) • Bildoj de Stanislav Krajíček (Prago, Ĉeĥio)


 • Panelo "Eŭropaj vidartistoj"

  Profesiaj pentristoj, kiuj estis samtempe esperantistoj Martin Benka (Slovakio), Constantin Barjoveanu (Rumanio), Ruda Kubíček (Ĉeĥio), Felix Stone Moscheles (Britio)

 • Inaŭguro de la ekspozicio "Esperanto kaj muzoj" • Afiŝo al la ekspozicio "Esperanto kaj muzoj"

  kun inaŭguro 8.6.2013 prezentas kelkajn bildojn de esperantistaj artistoj el diversaj landoj

 • Ekspoziciaj projektoj en Ĉeĥio (El filmĵurnalo de Verda Stacio)

  Filmĵurnalo 2014/4 raportas pri ampleksa projekto de migranta ekspozicio "Ĉu Esperanto estas morta lingvo?" kaj en la lastaj tri minutoj ankaŭ ekde 10:52 ankaŭ pri nuntempa kaj planata ekspozicioj en Esperanto-Muzeo en Svitavy. redaktis Paŭlo Kaščák (red…

 • Panelo "Elstaruloj kaj Esperanto"

  Informoj pri famaj personoj kiuj parolis aŭ favoris Esperanton. Nova panelo kadre de la ĝenerala ekspozicio, preparite omaĝe al la tema ekspozicio "125 jaroj de Esperanto."


94 items in total