Inaŭguro de E-Muzeo en Svitavy

Solena inaŭguro 20.9.2008


La muzeo solene malfermiĝis la 20-an de septembro 2008.
Inaŭguro de E-Muzeo en Svitavy

Inaŭguro de E-Muzeo en Svitavy

televida riporto (ĉeĥlingve) donanta al vi imagon pri etoso de la solena malfermo de nia muzeo (20.9.2008)- prezentiĝas i.a. Petr Chrdle, Jana Melichárková (ĈEA-prezidantino), Herbert Meyer (direktoro de E-Muzeo en Vieno), kantistino Elena Puhova k.a. Pro tempomanko kaj abundo da laboro mi ne plu sukcesis aldoni E-subtekstojn - tamen minimume vi povas vidi tie aspekton de la origina unua ekspozicio, kio alimaniere ne plu eblas .......
Esperanto-Muzeo en Svitavy (Ĉeĥio)

Esperanto-Muzeo en Svitavy (Ĉeĥio)

Konciza bildprezento de la muzeo. Prilaboris Petro Chrdle kadre interreta trejnseminario dum la 4-a Sabla Printempo (aprilo 2009) en Ĉeĥio.

Kultura salonego

okazloko de la enkonduka programo de la inaŭguro (en la 1-a etaĝo de la Domo de Ottendorfer, en kies teretaĝo la E-muzeo situas)

inaŭguro - urbestro de Svitavy

Jiří Brýdl interpretas Miroslava Tomečková

inaŭguro - P.Chrdle - B.Čuhelová

Petro Chrdle - vicprezidanto de ĈEA Blanka Čuhelová - direktorino de la Urba muzeo kaj galerio en Svitavy

02 inauguro.prezidantino.de.CEA


inaŭguro - Elena Puchova kaj Dmitrij Dovĵik


inaŭguro - honoraj gastoj


Libuše Dvořáková, Marie Čumová, Marie Minářová

aktivulinoj de Klubo de geamikoj de Esperanto en Svitavy dum la solena inaŭguro de Esperanto-Muzeo en Svitavy 20.9.2008 Libuše Dvořáková (maldekstre), ĈEA-vicprezidantino, estas iniciatintino kaj estrino de la Muzea Grupo muzea projekto eo.wikipedia.org/wiki/Libu%C5%A1e_Dvo%C5%99%C3%A1kov%C3%A1 Marie Čumová (meze), volontula bibliotekistino de la Esperanto-Muzeo en Svitavy Marie Minářová (dekstre), ĝis 2012 prezidantino de la klubo en Svitavy, okupiĝas precipe pri instruado de Esperanto
22 items in total