AN-0028 1980 07 30 Esperantokongressi Raumalla - Turun Sanomat

La artikolon disponigis Nicole Else.