Dokumenta Esperanto-Centro's photos


 • D-0412 Radenko Milošević

  1) Artikolo "Esperanto i hrvatski kulturni identitet" el "Fokus" de la 7-a de novembro 2008.

 • D-0411 Ivan Trifonov Minĉev

  Originalaj rakontoj: 1) "La feliĉo" 2) "Ĉu partiaj knceptoj ĉiam pravas?" 3) "Senkruca tombo" 4) "La hundido de parohestro" 5) "La medalo"

 • D-0410 Naturista vivo

  1) Numero 105 (1/2012) de "Naturista vivo"


 • D-0409 So Jinsu

  1) Novjara salutkarto kun portreto de la familio So

 • D-0408 Tadros Megalli

  1) Bildkarto kun portreto de Tadros Megalli, sendita el Germanio al Franjo Forjan (Bjelovar)

 • D-0407 Pionir

  Kroatlingva gazeto "Pionir" aperinta en Zagrebo. En la dosiero troviĝas la numeroj 4 (decembro 1960) kaj 15 (aprilo 1960). En ili troviĝas pluraj artikoloj pri Esperanto: "Izlazak iz grada Anti H/I" (traduko de ĉapitro el "Tragedio en la Universo") "Gost…


 • D-0406 Evica Luketić

  1) Biografiaj notoj 2)Taglibro el la Kvara esperantista junulara laborbrigado "Sutjeska 62" (1962)

 • D-0405 Đuro Rašan

  1) Ertl, István: "Kroatoj kun verda plumo" 2) Kopio de manuskriptaj poemoj de Đuro Rašan "Dorno en la koro" (1978) 3) Tajpaĵo de kroatlingva poemaro de Đuro Rašan "Na beskrajnim putovima" (1944) 4) Podravec Želimir: sminaria laboraĵo pri Đuro Rašan 5) Po…

 • D-0404 Velimir Piškorec

  1) Velimir Piškorec: "Kroatische Esperanto-Lehrbücher: Autoren, Methoden, Werke" (38-paĝa germanlingva studo)


 • D-0403 Franjo Jutriša

  1) M. Singer: "Franjo Jutriša ne može bez esperanta" (artikolo) 2) Ivan Bjelkanović: "Časopisi iz 84 zemlje" (artikolo el "Željezničar" de la 10-a de aprilo 1984) 3) Artikolo el "Heroldo de Esperanto" n-ro 3(1317) de la 16-a de februaro 1961 4) Artikolo "…

 • D-0402 Emilija (Katić) Obradović

  1) Kvin fotoj 2) "Grajnoj en vento" n-ro 97, de la 28-a de julio 1966 3) Emilija Katić-Obradović: "Učenici-esperantisti iz Nove Gradiške na konferenciji u Gracu" (gaetartikolo) 4) Germanlingva gazetartikolo "Esperantisten im Rathaus empfangen" 5) Emilija…

 • D-0401 Judita Rey Hudeček

  1) Letero de Judita Rey Hudeček al membroj de la estraro de KEL de la 20-a de decembro 2012


 • D-0400 Interlingua

  1) Bernard Golden: "La minaco de Interlingua" (aperinta en "Voĉo") 2) Marek Waysblum: "Materialij por kritiko de Interlingua" (UEA, Centro por esploro kaj dokumentado

 • D-0399 Esperanto-societo "Estonteco" Križevci

  1) Artikolo "Osniva se esperantsko društvo Estonteco" el portalo krizevci.info 2) Artikolo "I s esperantom u bolju, europsku budućnost" (Večernji list, la 18-an de julio 2012) - aŭtoro Sergej Novosel 3) Statut Esperantskog društva "Estonteco" 4) Plan rada…

 • F-1820 2012 Kerstin Rohdin • F-1818 2012 Kerstin Rohdin


 • F-1817 2012 12 15 Zamenhofa tago Bjelovar

  Fotis: Jozo Lovrić

 • F-1816 2012 Raita Pyhälä (=Saliko)

  Fotis: Kerstin Rohdin


198 items in total