de ĉielo vidita - vu de haut

Kazakhstan - Kazaĥio

Among dann's albums • de ĉielo vidita - vu de haut

  Ĉu tiel homoj vivas ? Est-ce ainsi que les hommes vivent ?

 • modernaj jurtoj - yourtes modernes

  Sur la modernaj grandegaj konstruaĵoj, ili aldonas jurtojn de betono : ĉiu sian historion ! Sur les modernes immeubles, ils ajoutent des yourtes de béton : à chacun son histoire !

 • al la moskeo vers la mosquée FD

  Koncerne la aŭtobusetojn, tio estas kiel en nia suburbo ... sed la moskeoj estas pli grandaj ... Pour les mini-bus, c'est comme dans notre banlieue .... mais les mosquées sont plus grandes ...


 • ĉio estas vendebla ... en dolaroj - tout se vend ... en dollars


 • Ĉu urso alvenas ? Est-ce qu'un ours arrive ?

  Dimanĉe, kazaĥoj ŝatas iri en la proksima montaro kie urso de betono bonvenigas ilin. Le Dimanche, les kazaques aiment aller dans la montagne prôche où un ours de béton les accueille.

 • Ŝaŝlikoj dimancxe - les shashliks du dimanche

  Dimanĉe, la loĝantoj de Almaty iras en la montaro por manĝi la tradiciajn "ŝaŝlikojn". Le Dimanche, les habitants d'Almaty vont dans la montagne pour manger les traditionnels "Shashliks".


 • kamela lakto - lait de chamelle

  Se vi trinkus kamel-lakton, vi vivus cent jarojn ! Si vous buviez du lait de chamelle, vous vivriez cent ans !

 • monumento - monument

  Impresa monumento, ĉu ne ? Monument impressionnant, n'est-ce pas ?

 • fotanta kaj fotataj - photo

  Jen infano, birdoj kaj soldatoj kiuj amuziĝas : vivu paco ! Voici un enfant, des oiseaux et des soldats qui s'amusent : vive la paix !


 • memorajxo : kontrau la nazioj - souvenir - contre les nazis

  En Francio, ni re-skribas Historion kaj multaj junuloj kredas ke nur usonanoj liberigis nin dum la dua mondmilito : ne forgesu ke la sovietanoj (rusoj, kazaĥoj, ...) plej efike kaj plej kuraĝe luktis kontraŭ nazioj ; preskaŭ dudek milionoj el ili mortis .…

 • stranga, ĉu ne ? Etrange, non ?

  Vidita en Almaty - vu à Almaty

 • rusa pregxejo - église russe

  En Almaty, ne nur estas moskeoj ... A Almaty, il n'y a pas que des mosquées ....


 • ankau ĉi-tie - ici aussi

  Apud nia apartemento, estas multaj "tagoj" ... Près de notre appartement, il y a beaucoup de tags ...

 • en parko - dans un parc

  En Almaty, la temperaturo povas esti de -25 vintre kaj de +35 somere. Printempe, agrablas viziti Almaty ! A Almaty, la température peut être de -25 l'hiver et de +35 l'été. Le printemps est le bon moment pour visiter Almaty !

 • malnova sakfluto - ancienne cornemuse

  Vidita en la muzeo de muzik-instrumentoj. Vu au musée des instruments de musique.


 • coca-cola jurto - la yourte coca cola

  Ĉie kreskiĝas la usona kulturo. Vivu Eŭropo ! La culture américaine pousse partout. Vive l'Europe !

 • je la centro de Almaty - au centre d'almaty

  Malbela arkitekturo de konstruaĵoj kiujn oni ne riparas .... Architecture très laide de constructions que l'on ne répare pas .... ( konstanta ligilo / modifi / viŝi )

 • lea kaj la dromedaro - lea et le dromadaire

  Ĉie en Almaty, troviĝas statuoj de dromadero ... Partout à Almaty, on trouve des statues de dromadaire ....


120 items in total