Location:
See on the map


197805Berlin038(1)R

Berlin Est 1978. Alexanderplatz.

Location:
See on the map


197805Berlin037(1)R

Berlin Est 1978. Alexanderplatz.

Location:
See on the map


197805Berlin033(1)R

Berlin Est 1978. Alexanderplatz.

Location:
See on the map


197805Berlin032(1)R

Berlin Est 1978. Alexanderplatz

Location:
See on the map


197805Berlin030(2)R

Berlin Est 1978. Tour de la télévision.

Location:
See on the map


197805Berlin027C

Berlin Est 1978. Devant le Neue Wache (Nouvelle Garde). fr.wikipedia.org/wiki/Neue_Wache_(Berlin) East Berlin 1978. In front of the Neue Wache.

Location:
See on the map


197805Berlin034(1)R

Berlin Est 1978 Avenue Karl Marx

Location:
See on the map


197805Berlin027Cm

Berlin Est 1978. Devant le Neue Wache (Nouvelle Garde). fr.wikipedia.org/wiki/Neue_Wache_(Berlin) East Berlin 1978. In front of the Neue Wache. Nouvelle version sans la teinte rosée.