Esperanta Poŝtstampo

Esperantaj PoŝtstampojEsperanta Poŝtstampo


Esperanta Poŝtstampo


Esperanta Poŝtstampo


Esperanta Poŝtstampo


Esperanta Poŝtstampo

D-ro Emile JAVAL [ĵavai] (naskiĝis la 5-an de majo 1839 en Parizo; mortis la 20-an de januaro 1907 en Parizo) estis franca esperantisto kaj fama okulkuracisto. Lia granda pasio estis Esperanto. Kvankam de longe varbita al Esperanto kiel aprobanto, li praktikis ĝin nur de 1903. Li ĉeestis Kongresojn en Boulogne-sur-Mer kaj Genève, gastigis Zamenhofon dum lia loĝado en Parizo, kaj de tiam ili fariĝis veraj amikoj. Tuj post la Bulonja Kongreso li faciligis la fondon de la Esperantista Centra Oficejo kaj ĝis sia morto li prenis sur sin la ĉefan monhelpadon de tiu institucio, kaj testamentis kapitalon. Tuj kiam li lernis Esperanton, helpita de sia perfekta scio de multaj lingvoj, kaj malgraŭ sia aĝo kaj kripleco, li fariĝis baldaŭ unu el la plej lertaj kaj kompetentaj Esperantistoj, ĉar li legigis al si preskaŭ ĉiujn verkojn, novajn aŭ malnovajn, pri la historio kaj la progresoj de la lingvo. Uzante sian grandan influon, li klopodis fervore por favori la oficialajn progresojn de la lingvo, kaj estas li, kiu agis plej efike por havigi al Zamenhof la ordenon de la Honora Legio, okaze de la Bulonja Kongreso. Tre scivolema kaj progresema spirito, ĉiam dezirante perfektigon, li aspiris al reformoj en Esperanto, kaj pli ol unu fojon li interparolis pri tiu temo kun Zamenhof, kiu fine opiniis danĝera tiun proponon. Emile Javal proponis novan "surogata skribosistemo(n)". En siaj lastaj du jaroj li vivis preskaŭ ekskluzive por Esperanto. Li estis membro de la Lingva Komitato de 1905. el Vikipedio

Esperanta Poŝtstampo

Cartesius - René Descartes (Renatus Cartesius el latina lingvo). KIal oni uzas la portreton de Cartesius? Kian rilaton havas Cartesius kun Esperanto?

Esperanta Poŝtstampo

K.Kalocsay 柯洛曼.卡洛采(1891-1976) JUBILEA LETERO AL JULIO BAGHY 致尤里巴基的贺信 Kara Julio!---sciu, sendiskute Mi skribas nun, amike kaj salute Mi skribas, ĉar mi devas nun babili Pri vi kaj pri mi mem, kaj eĉ jubili 亲爱的尤里!—听着,现在无需争辩, 我要给您写一封友好、致敬的信件。 我写,因为我现在有话该谈, 谈您、谈我,甚至要欢庆一番。 Okaze de la jubileo kuna. Jubili---ĉu okazo oportuna? Nu do, verdire, tia jubileo Estas miksaĵo de jubil' kaj veo: 为了我们共同的二十五周年纪念。 说是欢庆—但不知这场合是否方便? 喏,那么,说真的,这个纪念 实在是混合了欢庆和哀叹: Jubilo, ke feliĉe ni postlasis Dudek kvin jarojn; veo, ke ĝi pasis. Sed mi ne filozofu plu.Prefere Mi jam komencu skribi priafere. 欢庆,因为我们有幸度过了二十五年, 哀叹,因为这二十五年一去不再复返。 但我不要再唠叨个没了没完, 还是让我这就来言归正传。 Pri vi unue! Vin post via migra Vojaĝo hejmen, vidas mi kun nigra vizaĝo kaj kun okulparo fulma Ataki korojn per parolo ŝturma, 先谈您!在您远游归家之后, 我见到的是一张黝黑的脸, 一对明亮闪光的大眼, 您用那热烈的话语激荡着人们的心弦, Kiam unue vi kun agopreto Venis al la Hungara societo. Mi vidis vin en via ronda ERA, Amik-gvidanton, "paĉjon", kun mistera 当您首先做好了一切准备, 来到我们匈牙利世界语协会。 我见您在您的世界语小组里面, 您是小组的头,被小伙子们称作“父亲”, Potenco regi super koroj junaj Vin adorantaj. Kaj en niaj kunaj Laboroj mi vin vidas: Kiam flustre Kaj Hurle kiel tigro de Sumatro 您用神秘的力量统治着年轻的心灵, 他们都深深地将您崇敬。 在我们共同的工作中,我也见到了您, 一会儿悄悄细语,一会儿放声大吼,就像是苏门答腊的老虎。 Vi penas gvidi kaj direkti ĝuste La amatoran trupon de teatro, En kiu ankaŭ mi mem havis rolon. En via buŝ' mi aŭdas la parolon, 您努力领导,正确指引 一个业余的话剧团体, 其中也分了一个角色给我自己。 从您嘴里我听到了各种话题。 Kiam plezure, kaj ĝuante mem, Rakontas vi pri la plej nova tem' De versoj, de novelo, de romano. Mi vidas nin sidadi en sunbano 您满怀高兴,自己也津津乐道地 把最新的题材谈起。 谈诗歌、小说、还有长篇巨著。 我见到我们沐浴在阳光里, De nefineblaj interparoladoj, Pri la aktuala turno de la radoj De l' mondo aŭ de l' "familia rondo" Mi vidas, ĉe Literatura Mondo, 互相促膝,有着说不完的话语。 我们谈论时代巨轮最近的转动, 或者是“世界语者大家庭”的信息。 我看到,在“文学世界” Ke ni klopodas kune en barakto Pri la agrabla tasko de l' redakto Kaj mankon de la abonantoj spitas. Kaj vidas mi, ke ni kaprompe ŝvitas, 我们共同在挣扎、努力 从事愉快的任务---编辑 缺少订户使我们焦虑不已 我们直急得满头大汗淋漓 Kun la krajon' inter la fingroj spasmaj Super abon-alvokoj entuziasmaj, Sed ne entuziasmigaj---laŭ la pruvo De la rezulto. Ho, somera pluvo 手指痉孪,夹着铅笔 推敲着热烈的征订小启 不过从反应来看,效果不济, 因为后果证明了这个结局。 De la rememoroj! Kiom da kvereloj Amikaj pri tre gravaj bagateloj! Rankoroj! Repaciĝo! Kunaj taskoj Kiom da planoj! Kiom da fiaskoj! 啊!夏季暴雨一般丰沛的回忆, 啊!有过多少次友好的争吵, 为了非常重要的鸡毛蒜皮! 有过多少次不和!和解!同舟共济! Kaj, vi demandas, kiom da rezulto? Nu, se paroli vere, ne tro-multo Kompare tion, kion ni intencis; Kaj tamen, se ni povas rekomenci, 有多少次宏伟规划!多少次一败涂地! 是的,您还问有多少结果? 嗯,的确不太多,说真的, 尤其是与我们的期望相比。 Ni ja komencus, kie ni komencis. Ĉu ne? Ni nin ne lasas kondolenci! Nu, mi ja povus tiel plu daŭrigi, Al rememoroj rememorojn ligi 然而,如果我们能够重新开始 我们一定还会从开始过的地方重振鼓旗! 不是吗?我们不让自己哀悼 嗯,我还可以这样继续下去 Senfine! Krome, mi ja devus skribi Pri via koro, pri l' animo flagra, Konstante preta maljustaĵojn vipi, Pri via sprito pipra kaj vinagra 一个回忆接着一个回忆 无休无止,此外我还该写写 你的嫉恶如仇,闪光的心灵 随时准备对不正之风批评、抗争 Kaj tintilĉapa kaj ĉampane ŝaŭma Karese milda, kapriole baŭma, Pri l' granda riĉ' de via fantazio Kreanta, pri la apostolpasio 我还该写写您的机敏 又辣、又酸、似警铃、像香槟 温馨、柔顺、轻快、机灵 我应该写写您 丰富的想像力和创造性 Gvidanta vin,---sed, ĉe la nargineo De la dudek-kvin-jara jubileo. Mi, pigra, nur babilis iom, klaĉe, Kaj kial skribi ja kompetentaĉe 写写指引您的信徒般的热情 可是---在这二十五周年纪念的时分 我只不过信口饶舌,可怜得很 再说我何必要力不胜任 Pri tio? Ĉion ĉi, pli kompetente. Ja viaj verkoj montras monumente! 来谈这些?这一切早就由您的著作 作了更权威、丰碑似的说明! ******* Nun estus mia vico. kion fari? Ĉu zorge kaj pendante do prepari Aŭtobiografion? Ĝena tasko: Skribi sub pli malpli sincera masko 现在该轮到我了,怎么办? 是否该仔仔细细,学究一般 来写一篇自传?这任务可真叫人心烦 多少带点真诚的外衣 Pri l' tragedio aŭ pri l' komedio De mia viv'!---Mi petas la publikon Ĝi serĉu en la Enciklopedio Ĉiun eksteran daton kaj indikon. 来写写我生活中的悲剧和喜剧 我请公众--- 还是去查百科全书 查查那里的记载和日期 Almeti ion estus malfacile: Mi vivis al normala hom' simile. Sed eble vi jam krias:"Al tagordo! Necesas kordostreĉo kaj agordo. 再加点什么可真不容易 我就像一个正常的人那样生活、经历 但也许你要喊:“根据议程 你有必要来上上弦、调调音 Por fari nun konfesojn, tre lirikajn, Allogajn, interesajn, romantikajn!" Hm, hm anstataŭ montri min aŭdace. Mi emas kuntiriĝi erinace: 现在作一个自报家门 而且要抒情、浪漫、有趣、诱人!” 哼、哼,与其堂而皇之登台亮相 我倒更惯于像刺猬般卷缩在一旁 Mi jam tre frostus, se mi starus nuda; Antaŭ la mondo---jes, mi iĝis pruda; Tial, por kovri nudon de liriko, Mi vestis min per dika gramatiko. 如果要我在世上赤身站立 我已经十分寒冷,是的,我变得羞怯无比 因此,为了掩盖抒情的裸体 我用厚厚的语法把自己遮起 Do lasu, en sekura pozicio. Min kaŝi ie, sub prepozicio. Mi estis laboristo de la lingvo, Kalkulis versotaktojn per la fingro, 啊,请让我在一个安全的角落 在介词的下面,把自己隐蔽 我是这语言的工匠 搬起指头计算诗行的格律 Balbutis sentojn proprajn, interpretis La sentojn, kiujn iam elpoetis Aliaj koroj, krome mi redaktis, Korektis, ŝvitis; ofte mi baraktis 结结巴巴讲自己的感觉、并且翻译 其他人用诗句表达的衷曲 此外,我还从事编辑 改稿、流汗,常为不懂而挣扎、狐疑 Pro nekompren'; kelkfoje min karesis Rekon', kiun neniam mi forgesis. Sed mi neniam volid esti bardo, Kaj se en mia koro estis ardo, 有时又为能读懂而欣慰无比 这些,我永远也不会忘记 但是我从不想当个诗人 如果我胸中被热情充满 Ĝi estis por la lingvo: mi gxin volis Prepari, perfektigi por genio Post mi venonta, kies simfonio La mondon ravos; kaj mi min konsolis 那也是为了这个语言的炽燃 我愿意将它准备、完善 以待在我之后的天才出现 他的诗曲会使世界陶醉 Ĉe la atakoj per la Alvenonto Kiu pravigos min. jen estas ĉio! Nun, antaŭ la alluma horizonto De l' mond', mi scias, ŝajnas nur fikcio 只要这后来者能创伟业 我会感到欣慰。这就是一切! 现在,在世界黑暗的地平线上 我知道,指引着我的天真的希望 Naiva la espero min gvidanta, Jes,eble ĉio, ĉio estas vanta! Poemojn kiu legas dum brulo De dom'? Neniu---eble frenezulo. 似乎只不过是一个幻象 是的,也许这一切都万事皆空 房屋着大火时读诗歌有什么用? 没有任何人---也许只有疯子傻瓜 Sintakson kiu serĉas en stertoro? Sed kiam nin la flamoj ĉirkaŭfermas, Kaj savo plu ne estas, la fervoro Freneza, tamen, kiun ne ekstermas 死到临头还在研究语法? 但当火焰将我们锁定 不再有可能死里逃生 然而这疯狂的热心 Eĉ la nepreco de la tuja morto, Enhavas povon de konsola forto: Labori por futuro, kiam mankas Futuro; jen frenez' al kiu dankas La renaskiĝon la futuro tamen! La sola rim' je tio estas: amen! 就连注定的死亡也休想将它消灭干净 它有着安慰的力量 当未来渺茫,为了未来而工作--- 这是一种疯狂。然而,未来的复活 正要亏了这种疯狂才有可能降临 呶,这末行的韵脚我该讲:阿门!

Esperanta Poŝtstampo

Auguste FOREL 福雷尔 (naskiĝis la 1-an de septembro 1848 en Morges, kantono Vaŭdo; mortis la 27-an de julio 1931 en Yvorne, kantono Vaŭdo) estis svisa kuracisto, psikiatro en Burghölzli kliniko apud urbo Zuriko kaj mondfama scienculo, internaciisto, mondcivitano,pacifisto . En 1914 verkis traktaton: "por unuighinta naciaro" . En 1920 konvertiĝis al Bahaanismo Lia portreto estis presita sur la plej valora monbileto de mil svisaj frankoj. Ĝi cirkulis inter 1978- 1998. Unue li lernis Volapukon kaj poste li dum 20 minutoj lernis Esperanton post la 2-a Universala Kongreso de Esperanto en Ĝenevo 1906 kaj eĉ verkis artikoleton en Esperanto. el Vikipedio

Esperanta Poŝtstampo

Antoni GRABOWSKI Al la semanto de Antoni GRABOWSKI -------------------------------------------------------------------------------- Feliĉa la semanto estas, Printempe kiu semis grenon Kaj en aŭtuno ĝoje festas De bonrikolto la solenon. Feliĉa, kiu en la koro Pri granda verko flame revis, Kaj el la ĉarma revo-floro Maturan frukton elricevis. Arbeto kiun, Majstro kara, Vi plantis ĉe Vistul-rivero, Elkreskis ĝis lazuro klara, Etendas branĉojn ĉirkaŭ tero. Sub ĝi kolektis tero-filojn La jubile' de nova sento, Per kiu frate ligas milojn Neŭtrala lingva fundamento. Krakovaj muroj ĝoje sonas, Dum lernantaro multnacia Dankeme sian Majstron kronas Per la verdaĵo laŭrfolia. En niaj koroj, granda homo, Stariĝas viaj monumentoj; La gloron de l' benata nomo Ripetos ĉiuj la jarcentoj!
11 items in total