Zebra Detail III...

Black & White

Among Simone's albums