See also...


Authorizations, license

Visible by: Everyone
All rights reserved

133 visits

ristono kaska


bar-bálakno tis valí

Ristono kaska.

u neki haru bar-mama azma ke duken. ta sho ke bar-bálak: "be yedi karamela i binchen podó mi in duken."
bar-bálak sho: "ya, ya, mama! mi siru se. mi ya bará bar. mólim, pay!" bar-mama sho: "mi pay," i ta may ga.
bar-bálak alin. han mísel: "ara mi istatá gara nan hoche!"
bar-bálak ga ke rahats-chamba. han mísel: "mi nahi hoche furcha tis dnes." bar-bálak gara bad.
bar-bálak pley lili karu in yedi-chamba. han mire binchen karopka na mesa.
han mísel: "mi hoche yedi binchen!" ama han tula pámat: "ay! mama ámara ke miná be yedi binchen." bar-bálak nahi yedi binchen.
bar-bálak mire karamela bukla na kápata. han mísel: "mi hoche yedi karamela." ama han tula pámat: "ay! mama ámara ke miná be yedi karamela." bar-bálak nahi yedi karamela.
bar-bálak mire met bukla na anya kápata. han mísel: "mama sho meyshemá za met. mi kanan yedi met!"
bar-bálak sida na kerusi i yedi ek kidole de met. met vemó ukúsan la.
bar-bálak yedi vela met.
na afto bar-bálak simti may siruti simti in dzuey. ida tis valí!
han ke telefon. han sho: "salú! soru ida fizíshen? mólim ga ke miná! min tis valí!"
fizíshen ga ke bar hawz. ta sho: "anta ma nid iladj?"
bar-bálak sho: "ya! min tis valí!" fizíshen peti bar-bálak sida na kerusi i hiraku dzuey.
"ay! ek tis vemó bad! mi máyut dilit go."
Translate into English

Comments

Sign-in to write a comment.