Postal

La Sagrada Familia i jardins, Barcelona

Among Carme's albums • Postal

  Magnifica visita a la Sagrada Familia, d'uns quants amics d'ipernity.............la nostra guia ?? Carmen-Gloria, master en Sagrada Familia !!.............primer, una vista general de la façana de la Passió, explicacions dels detalls i ............cap al…

 • Façana de la Pasió

  Escultures de Josep Maria Subirachs.

 • Detall de la façana de la Passió

  Aquestes escultures representen les tres vegades que Sant Pere va negar a Jesús, abans que cantès un gall. Estas esculturas representan las tres veces que San Pedro negó a Jesús, antes de cantar un gallo. Ces sculptures représentent les trois fois où S…


 • Porta que representa l'hort de Getsemaní

  Aquesta porta representa l'hort de Getsemaní, amb Jesús pregant i els apòstols Joan, Jaume i Pere, dormint. Hi ha el text de l'evangeli, relatiu a aquest passatge, i la lluna a la part superior. Esta puerta representa el huerto de Jetsemaní, con Jesús or…

 • Sant Jordi ??? ....No, no....!!

  Nosaltres vam creure que era Sant Jordi, però la Carmen-Gloria, ens va rectificar i ens va explicar que era el centurió Longinus...l'Oncle Swing, hi va veure un altre personatge , ...on hi ha una espasa hi va veure un dit i on hi ha un forat, hi va veure…

 • Escultures de la façana de la Pasió, de la Sagrada Familia

  Representen l'escena del " ecce homo " ( Aquí teniu l'home ), és a dir quand Pilatos decideix deixar Jesús, en mans del poble. Subirachs, autor de les escultures, fa un gest cap a Gaudí, al reproduir els soldats amb la forma de les xemeneies de La Pedrera…


 • Detalls de les escultures

  Representen l'escena del " ecce homo " ( Aquí teniu l'home ), és a dir quand Pilatos decideix deixar Jesús, en mans del poble. Subirachs, autor de les escultures, fa un gest cap a Gaudí, al reproduir els soldats amb la forma de les xemeneies de La Pedrera…

 • Abans d'entrar, un ja s'imagina............

  Antes de entrar, uno ya se imagina....................Avant d'entrer, on s'imagine dejà............!

 • La primera visió..........la primera impresió !!!

  Columnes que recorden els arbres, amb el tronc, les branques i les fulles. Columnas que recuerdan los árboles, con el tronco, las ramas y las hojas. Les colonnes qui rappellent les arbres, avec le tronc, les branches et les feuilles. Interior de la Sag…


 • LLum dels vitralls

  Segons les hores del dia, la llum dels vitralls, inunda diferentes parts de l'interior de la Sagrada Familia. Tot pensat per que així fos, per Antoni Gaudí. Según las horas del día, la luz de las vidrieras, inunda diferentes partes del interior de la Sag…

 • Els vitralls i la llum

  Las vidrieras y la luz.....................Les vitrails et la lumière...............! Sagrada Familia

 • El magnific bosc de pedra

  El magnífico bosque de piedra.............Le magnifique bois en pierre..........Interior de la Sagrada Familia Spécialement dedié à mon amie Ray, qui adore cette église............j'ai pensé à toi, en faisant ces photos, Ray !!!


 • Vitralls

  Vitralls de la Sagrada Familia, Barcelona

 • Interior de la Sagrada Familia

  El bosc de pedra, ideat per Antoni Gaudí.

 • Vitralls

  Vitralls de l'artista vitraller Joan Vila-Grau. Sagrada Familia, Barcelona


 • Altar de la Sagrada Familia

  Altar amb la figura de Crist, obra de Francesc Fajula. segons un diseny de Gaudí. Altar con la figura de Cristo, obra de Francesc Fajula, según un diseño de Gaudí. Autel avec la figure de Christ, une oeuvre de Francesc Fajula, selon un dessin de Gaudí.

 • Admiradors......

  Interior del bosc de pedra de Gaudí. Sagrada Familia, Barcelona

 • Visió vertical

  Interior de la Sagrada Familia , Barcelona


62 items in total