Composició

DETALLS I RACONS......

Among Carme's albums • Composició

  Tenia una plata,tenia un tomàquet vermell...et voilà! vaig recollir la fotografia. Tenía una bandeja,tenía un tomate rojo,..et voilà! recogí la fotografía.

 • REFLEX

  Reflejo...Reflet....Riflesso...Reflectio n...Spiegelung...

 • .....................

  Pour le group " Les mots pour le dire...."


 • FIGURES DEL PESSEBRE

  Figuras del Pesebre.....Des figures de la crèche.....Figure del Presepe..... .....l'angel que anuncia als pastors, el naixement, els pastors, la dona que fila, la dona que renta, la dona que porta aigua, la que cuida les oques, el llenyataire,.....

 • L'àngel daurat

  El ángel dorado.....................L'ange doré ................

 • MOSAIC PALAU de la MÚSICA

  Detall de mosaic de la façana del edifici modernista del Palau de la Música Catalana. Detalle de mosaico de la fachada del edificio modernista del Palacio de la Música Catalana. Détail de mosaïque de la façade de l'édifice moderniste du Palais de la Musi…


 • FRÀGIL...

  Fragil...fragile....zerbrechlich...Хрупк ий

 • A TRAVÉS DEL VIDRE...

  A través del cristal... À travers du verre.... Across the glass.... Durch das Glas... Attraverso il vetro....

 • PER TU....PARA TÍ...POUR TOI...FOR YOU ...FÜR SIE ...PER VOI ... • CATÀLEG

  Mirant el catàleg d'una exposició de Joaquim Mir.

 • CAN FOIX, a SARRIÀ

  "Can Foix" és una famosa pastisseria del barri de Sarrià, de la familia del poeta universal J.V.FOIX ( 1893 ).....per això se l'anomena el poeta-pastisser.....! "Can Foix" es una famosa pastelería del barrio de Sarrià, perteneciente a la familia del poeta…

 • Tota la familia us desitja,un bon cap de setmana...

  Toda la familia os desea un buen fin de semana... Toute la famille vous désire un bon week-end... Tutta la famiglia vi augura una buon fine settimana... The whole family wishes you a good weekend... Die ganze Familie wünscht Ihnen ein gutes Wochenende...…


 • DETALL ESGRAFIAT

  Detall d'un esgrafiat d'un dels edificis modernistes dels Jardins de la Maternitat. Detalle de un esgrafiado ,de uno de los edificios modernistas de los Jardines de la Maternidad. Un détail ,d' un des édifices modernistes des Jardins de la Maternité. Dett…

 • A CASA, TOTS SÓM DEL BARÇA...!

  En casa, todos somos del Barça...! Chez nous, tous sommes du Barça ....! In my house, all we are of the Barça ....! Zu Hause sind wir alle von Barça....! In casa, tutti siamo del Barça....! Em casa, todos nós somos de Barça....!

 • VERSIÓ 2

  Version 2 Versione 2 Versão 2


 • SIMFONIA EN VERD....

  Sinfonía en verde... Symphonie en vert... Symphony in green... Symphonie in Grün... Sinfonia in verde... Sinfonia em verde...

 • NOMÉS ÉS UN TAP, PERÒ ÉS BONIC...

  Sólo es un tapón, pero es bonito.... C'est seulement un bouchon, mais il est joli.... È solo un tappo, ma è bello.... Only it is a stopper, but it is nice.... Es ist nur ein Stecker, aber es ist schön.... É só uma tomada, mas está bonito....

 • PREPARANT LA CALOR....

  Preparant la calor....m'encanten els ventalls...! Preparando el calor....me encantan los abanicos...! En préparant la chaleur .... j'adore les éventails...! Preparando il caldo....mi piacciono i ventagli...! Preparing the heat .... I am charmed with the r…


303 items in total