Dr. Molnár Lajos' favorite photos

Display photos of:


  • Interkultura kaj multlingva dialogo - en pola lingvo

    Dankon al S-ino Lidia Nowak kaj S-ro Andrzej Kiszkiel, kiuj tradukis la tekston en polan lingvon.