Hotel en Sieber, Germanio/ Hotel w Sieber, w Niemczech

Hotelo en Sieber, Germanio 2012

Among Krystyna's albums • Hotel en Sieber, Germanio/ Hotel w Sieber, w Niemczech

  La hotelo "Zum Pass" troviĝas 7km de Herzberg , la esperanta urbo, en montoj Harz / Hotel "Zum Pass" znajduje się w malowniczych górach Harzu, 7km od esperanckiego miasta Herzberg

 • Kafejo/Kawiarnia

  Ĉi tie oni povas paroli en multaj lingvoj: la germana, la angla, la pola, la rusa, la franca kaj esperanto. / W hotelu można porozumieć się po niemiecku, po angielsku, po polsku, po rosyjsku, po francusku i w esperanto.

 • Teresa kun mi en kafejo/ Terenia ze mną w kawiarni

  Tuj estos solena malfermo de la hotelo "Zum Pass". / Zaraz uroczyste otwarcie hotelu "Zum Pass"


 • Ĉambro nr 4 /Pokój nr 4


 • Ĉambro nr 9


 • Ĉambro nr 11 • sieber lipiec2012 376


 • sieber lipiec2012 426


 • Bongusta torto kun kremo/Smaczny tort z bitą śmietaną • sieber lipiec2012 540


 • Urbestro de Herzberg/ Burmistrz Herzberga


 • Wójt Sieber/ Vilaĝestro de Sieber • sieber2 2012


 • sieber2 2012 579


 • sieber2 2012 569 • sieber2 2012 581


 • sieber2 2012

  Sur la tablo specialaĵo de la restaŭracio - rostita anaso / Na stole specjalność zakładu - pieczona kaczka

 • La hotelo "Zum Pass" de ĝardeno

  Hotel "Zum Pass" - widok z ogrodu


28 items in total