Jacek's photos


 • printempo venis


 • kantajho "Polonez" de M.K.Oginski

  Polonez de M.K. Oginski en belega performo de belorusa ensemblo Pyesnary.

 • Edistudio

  La katalogo de esperantaj eldonaĵoj de la eldonejo EDISTUDIO. Ĝi estis granda kaj signifoplena eldonejo, kiu rolis gravan rolon en nia movado.


 • Radio ORF Austrio.

  Dum multaj jaroj Radio Vieno (ORF) elsendis ĉiu-dimanĉajn disaŭdigojn en Esperanto. Ĉiu aŭskultanto havis eblon ricevi perpoŝte la tekston de la disaŭdigo . Tio faciligis la komprenon de la teksto kaj konstruis la pli proksimajn rilatojn inter ORF redakci…

 • Kvodlibeto.

  Krom la oficialaj kaj registritaj revuoj kaj periodaĵoj aperadis ankaŭ la lokaj bultenoj kaj eldonaĵoj. Jen la ekzemplo de la loka periodaĵo eldonita en Vitorio, Hispanio, fare de la loka esperantista grupo.

 • Eventoj

  "Eventoj" eldonita en Hungario.


 • AGE Bulteno

  Informa bulteno de esperantistoj el regiono de Krakow kaj Tarnow, suda Pollando.

 • Ni kunvenu

  Preĝaro por polaj esperantistoj, prilaborita de katolika pastro ,J. Zielonka.

 • Planlingvistiko

  Revuo eldonita fare de kooperativo de Literatura foiro, Geneve, Svislando.


 • Interlingvistika Informa Servo

  La revuo eldonita de la Societo por Internacia Lingvo. Redaktoro: Dr. Artur Bormann.

 • Monato

  Sendependa esperanto revuo redaktita de Stefan Maul.

 • Kontakto

  Revuo de TEJO.


 • Esperanto

  La revuo Esperanto- oficiala organo de UEA. La numero 639, 1959 j.

 • Bulgara Esperantisto

  Revuo- oficiala organo de Bulgara Esperantista Asocio.

 • Pacifika Lumturo

  Kvaronjara revuo pri kaj por la Esperanto-movado en Azio kaj pacifikaj landoj. Redaktis: Kurisu Kei, Tokio, Japanio. Numero 3, 1977 j.


 • "Esperanto Fervojisto"

  Revuo eldonita en Francio, Numero 595, aprilo 1994 jaro.

 • "El Popola Ĉinio".

  "El Popola Ĉinio".Unu el la plej belaj, multkoloraj revuoj en Esperantujo.

 • "TELOPEO"

  Australia revuo, oficiala organo de la Esperanto-Federacio de Nova Sud-Kimrujo.


164 items in total