NAVAVAR ՆԱՒԱՎԱՐ's photos • Աւետիս


 • Զաւէն • Տխրունին լեհական Ճիշ ի Եութոօ կաթողիկէ լրագրին մէջ • Տխրունին Ալ հաՄիշմար օրաթերթին մէջ


 • Նոր Կտակարան մը

  Եբրայատառ Սպաներէն Նոր Կտակարան մը, Կ.Պոլիս 1922, տպուած Խ.Մատթէոսեանի նշանաւոր տպարանին մէջ. El Nuevo Testamento di nostro Senior i Salvador Yeshua el Mashiakh Trazladado de la lengua grega, Konstantinopola, Estamperia Kh.Mateosian 1922

 • կրկնայարկ հեծիկը

  Critical Mass այդպէս կը կոչուի ամէն ամիս տեղի ունեցող հեծանուարշաւները Գերմանիոյ քաղաքներուն մէջ: Հարիւրի չափ հեծանուորդ կը յառաջանան կառանցիկ փողոցներով իրար անցընելով երթեւեկը:


 • Կասկատան մէջ

  Գերմաներէն գրութիւնը կ'ըսէ. Առանց Աստուծոյ ողորմութեան ամբողջ կասկելը զուր է: (Կասկելը գարեջուր շինելն է. brew, brauen, brasser)

 • 28 Մայիս 2013 • ՄԱՍՆԱՒՈՐԱՊԷՍ ՀԱՅԵՐԷՆ ԵՒ ՀԱՅԵՐՈՒՍ ՀԱՄԱՐ

  Նիւրնպէրկի Գերման Թանգարանին առջեւ հսկայ քարէ սիւներ տնկած են՝ ամէն մէկուն վրայ գրելով Մարդու Իրաւանց Հրովարտակին մէյ-մէկ յօդուածները տարբեր լեզուներով: Մեզի բաժին ընկած է ԱՊԱՍՏԱՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ իրաւունքին մասին յօդուածը՝ արեւմտահայերէնով եւ ուղղագրական մէկ սխա…

 • Հայ բանտարկեալներուն ցանկը

  ... որ ոչ թէ Օսմանեան կայսրութենէն կու գայ, այլ՛ սովետական ազատ աշխարհէն: Քաղաքական բանտարկեալներ էին ասոնք: Ցանկին վրայ կը գտնէք Պարոյր Հայրիկեանին անունը:


157 photos in total