Թոփքափը պալատը

Կ.Պոլիս Constantinopole

Among NAVAVAR ՆԱՒԱՎԱՐ's albumsԹոփքափը պալատը


Յակոբեան խանը

Տակաւին 1921ին մարդիկ պատերուն վրայ հայերէն կը գրէին: Քովի գրութիւնը ֆրանսերէն է՝ անուան գրելաձեւէն դատելով: Իսկ թրքերէնը չկայ:

կամուրջը՝ Պէյլէրպէյի պալատէն դիտուած


Սբ.Յարութիւն մայր տաճարը


Սբ.Յարութիւն. Գաւիթը


խորհրդարանը


Պէզճեան վարժարանը


Պէյլերպէյի պալատը


Պէյլերպէյի պալատը

38 items in total