NAVAVAR ՆԱՒԱՎԱՐ's photos • Աւետիս


 • Զաւէն • Տխրունին լեհական Ճիշ ի Եութոօ կաթողիկէ լրագրին մէջ • Տխրունին Ալ հաՄիշմար օրաթերթին մէջ


 • Նոր Կտակարան մը

  Եբրայատառ Սպաներէն Նոր Կտակարան մը, Կ.Պոլիս 1922, տպուած Խ.Մատթէոսեանի նշանաւոր տպարանին մէջ. El Nuevo Testamento di nostro Senior i Salvador Yeshua el Mashiakh Trazladado de la lengua grega, Konstantinopola, Estamperia Kh.Mateosian 1922

 • battle of armenia • կրկնայարկ հեծիկը

  Critical Mass այդպէս կը կոչուի ամէն ամիս տեղի ունեցող հեծանուարշաւները Գերմանիոյ քաղաքներուն մէջ: Հարիւրի չափ հեծանուորդ կը յառաջանան կառանցիկ փողոցներով իրար անցընելով երթեւեկը:

 • Կասկատան մէջ

  Գերմաներէն գրութիւնը կ'ըսէ. Առանց Աստուծոյ ողորմութեան ամբողջ կասկելը զուր է: (Կասկելը գարեջուր շինելն է. brew, brauen, brasser)


 • 28 Մայիս 2013


 • alefbet159 items in total