Jan-Thore Solem's documents

Romsdals Amtstidende, Onsdag den 16de December 1903

Brandulykken paa "Orion." 12. desember 1903


- 40 visits


Nordlands Avis, 9. mars 1956

Salgsannonse: "Passasjerbåten m/s "Saudafjord" Kilde: Nasjonalbiblioteket www.nb.no


- 58 visits


Aftenposten, Oslo, 10. juni 1963

Artikkel: "Sunnaas-pasientene får en prektig båt" Kilde: Nasjonalbiblioteket www.nb.no


- 64 visits


Arbeiderbladet, Oslo, 8. juni 1963

Artikkel: "Sunnaas-pasientene fikk sin båt i går" Kilde: Nasjonalbiblioteket www.nb.no


- 58 visits