Marco's photos


Jesuo estis tentata de Satano; kaj la anĝeloj serv…


Pentu kaj kredu je ĉi tiu sava mesaĝo


La Infano kreskadis plena de saĝeco


Viglu, ĉar vi ne scias, kiam venos la domo mastro.


Ili ne praktikas tion, kion ili mem instruas


Pagu al la imperiestro tion, kio apartenas al li;…


Ĉu vi estas enviema, ĉar mi estas bona?


Ne, Mi ne diras al vi ĝis sep fojoj, sed ĝis sepde…


Se li aŭskultos vin, vi estos reakirinta vian frat…


Se iu volas iri post Mi, li abnegaciu sin


Vi estas Petro, mi donos al vi la ŝlosilojn de la…


Virino, granda estas via kredo!


Ordonu, ke mi venu al Vi sur la akvo


Lia vizaĝo brilis kiel suno


Kiu ĝin trovas, vendas ĝoje ĉiujn posedaĵoin, kaj…


Lasu ambaŭ kune kreski ĝis la rikolto


Semanto eliris por semi


94 photos in total