Marco's photos


 • 14 03 23 925


 • Lia vizaĝo brilis kiel suno

  Lia vizaĝo brilis kiel suno www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.h tml El la evangelio laŭ Mateo 17, 1-9 Komento al Evangelio de p. Alberto Maggi OSM La evangeliisto Mateo prezentas la respondon de Jesuo al la tentoj en la dezerto. La tria, la last…

 • Jesuo, fastinte dum kvardek tagoj, estis tentata

  Jesuo, fastinte dum kvardek tagoj, estis tentata www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.h tml El la evangelio laŭ Mateo 4,1-11 Komento de p. Alberto Maggi OSM La unua karesma dimanĉo malfermiĝas per la evangelio de Mateo kiu prezentas la tentojn de…


 • Ne maltrankiliĝu pri la morgaŭa tago

  www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.h tml El la evangelio laŭ Mateo 6, 24-34 En tiu ĉi peco de la evangelio de Mateo Jesuo konfirmas tion, kio estis anoncata en la beatecoj. Tiu kiu prizorgas la bonon de la aliulo kaj la bonfarton de propra frato, pe…

 • Amu viajn malamikojn

  Amu viajn malamikojn www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.h tml El la evangelio laŭ Mateo 5,38-48 Povas ŝajni malkuraĝiga la invito kiun Jesuo faras kaj kiun ni legas en la evangelio de Mateo: “Estu pefektaj, kiel via ĉiela Patro estas perfekta”, ĉa…

 • Tiel estis dirite al la antikvuloj, sed mi diras al vi

  Tiel estis dirite al la antikvuloj, sed mi diras al vi www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.h tml El la evangelio laŭ Mateo 5, 17-37 La anonco de Jesuo pri la beatecoj kiel nova interligo inter Dio kaj lia popolo, devis esti ne bone akceptata de la p…


 • Estas vi la lumo de la mondo

  Estas vi la lumo de la mondo www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.h tml El la evangelio laŭ Mateo 5,13-16 Post la proklamado de la beatecoj Jesuo sin adresas al siaj disĉiploj kiuj lin akceptis kaj diras al ili: “Estas vi la salo de la mondo”. Kiu…

 • Per miaj okuloj mi vidis la savanton

  Per miaj okuloj mi vidis la savanton www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.h tml El la evangelio laŭ Luko 2, 22-40 Festo de la prezentado de Jesuo – 2-an de februaro 2014 Malgraŭ la eksterordinara sperto kiun la gepatroj de Jesuo havis, aparte lia…

 • Li venis al Kafarnaumo, por ke plenumiĝu tio, kion diris Dio per la

  www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.h tml El la evangelio laŭ Mateo 4,12-23 III Ordinara Tempo – 26-an de januaro 2014


 • 14 01 26 912


 • Jen la Ŝafido de Dio, kiu prenas sur sin la pekon de la mondo

  II Ordinara Tempo – 19an de januaro 2014 El la evangelio laŭ Johano 1,29-34 Vi povas legi la tutan komenton pri la Evangelio ĉi tie: www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.h tml

 • Tuj post la bapto, Jesuo vidis la Spiriton de Dio malsuprenirantan sur Lin

  La agado de Jesuo en la evangelio de Mateo malfermiĝas kaj fermiĝas sub la signo de la bapto. En la peco kiun ni nun vidos Jesuo estas baptata kaj per la bapto Jesuo iĝas videbla manifestiĝo de la ĉeesto de la Patro en la homaro kaj la lastaj vortoj de Je…


 • La Vorto farigxis korpo kaj eklogxis inter ni

  En la prologo al sia Evangelio Johano resumas kaj difinas la tutan enhavon de sia verko. Ili estas do dekok altvaloraj kaj tre tre ricxaj versikloj. Por ilin kompreni ni komencu per la sensacia aserto ke la evangeliisto metas je la fino de la prologo. Skr…

 • Prenu kun vi la infanon kaj lian patrinon kaj fuĝu en Egiptujon

  La promesita lando transformiĝis en landon de sklaveco kaj morto, de kiu oni devas fuĝi. La evangeliisto antaŭigas, en la epizodo de la infanaĝo de Jesuo, tiujn tragikajn okazaĵojn kiuj poste evoluos dum la tuta vivo de Kristo. Sankta Familio – 29-a de d…

 • Jesuo naskiĝos de Maria, edzino de Jozefo, filo de David

  Mateo priskribas la naskiĝon de Jesuo ĉerpante inspiron en la unua libro de Biblio, Genezo, ĉar li volas indiki ke, en Jesuo, estas nova kreado. La libro Genezo komenciĝas per tiuj ĉi vortoj: “En la komenco Dio kreis la ĉielon kaj la teron”, kaj poste skr…


 • Ĉu estas Vi, kiu devas veni, aŭ ni devas atendi alian?

  La hodiaŭa evangelio reportas nin al la profunda krizo en kiun falis Johano la Baptisto. Li, kiu eĉ rekoninte en Jesuo la Mesion, komencas nun tion pridubi. Kial? Johano la Baptisto estis la heredanto de iu spiritualeco, de iu tradicio, de iu religieco, k…

 • Konvertiĝu, ĉar estas proksime la regno de la ĉielo.

  El la evangelio laŭ Mateo 3, 1-12 En tiuj tagoj venis Johano, la Baptisto, predikante en la dezerto de Judeo. Li diris: «Konvertiĝu, ĉar estas proksime la regno de la ĉielo». Pri Li aludis la profeto Jesaja, kiam li skribis ĉi tiujn vortojn: «Voĉo de kri…

 • VIGLU KAJ ESTU PRETAJ POR LIA ALVENO.

  1.a DIMANĈO DE ADVENTO 1an de decembro 2013 VIGLU KAJ ESTU PRETAJ POR LIA ALVENO. – Komento al Evangelio de p. Alberto Maggi OSM El la evangelio laŭ Mateo 24, 37-44 En tiu tempo Jesuo diris al siaj disĉiploj: «Kiel okazis en la tempo de Noa, tiel est…


194 items in total