Keywords

esperanto
Spirito
vangelo
Savanto
kristana
Mesio
Triunuo
Majstro
Nikodemo
fariseo
saviĝi
juĝas
kondamni
premii
bonuloj
Maggi
Jesuo
gospel
puni
bibbia
evangelio
katolika
Dio
biblio
Sinjoro
Kristo
kristanismo
Sankta
Patro
Johano
katolikismo
malbonuloj


Authorizations, license

Visible by: Everyone
All rights reserved

672 visits

Dio sendis sian Filon, por ke la mondo per Li saviĝu

Dio sendis sian Filon, por ke la mondo per Li saviĝu
Dio sendis sian Filon, por ke la mondo per Li saviĝu


El la evangelio laŭ Johano 3, 16-18

Soleno de la Tre Sankta Triunuo - 11an de junio 2017
(Komento de Alberto Maggi, fratulo OSM)
Vi povas legi la tutan komenton pri la Evangelio ĉi tie:

www.studibiblici.it/ESPERANTO/Omelie/11062017.pdf


Estas tipa de ĉiu religio la bildo de iu Dio kiu juĝas kaj poste kondamnas, iu Dio kiu premias la bonulojn, sed punas la malbonulojn. Ĉi tiu bildo de Dio tute forestas en Jesuo, kiu eĉ malkonfirmas la bildon de iu Dio kiu juĝas kaj kondamnas. Ni aŭdu kion skribas por ni Johano, en ĉapitro 3, versikloj 16-18. La kunteksto estas tiu de la interparolo kun la fariseo Nikodemo - fariseoj ĝuste atendis mesion kiu estu esprimo de dia juĝo - Jesuo diras, ke ne.“Kiu kredas je Li, daŭrigas Jesuo, “ne estos juĝata;” do la bildo de juĝo fare de Dio forestas en la mesaĝo de Jesuo, oni iras renkonte al neniu juĝo kaj tial al neniu kondamno, “sed la nekredanto jam estas juĝita, ĉar li ne kredas en la nomo de la ununaskita Filo de Dio”, kaj ĉi tie oni devas aldoni du versiklojn kiuj, en la liturgia versio, malestas, alie oni ne komprenas, ĝi ŝajnas kontraŭdiro. Jesuo daŭrigas dirante, ke la juĝo estas jena: “la lumo venis en la mondon”, kaj li konkludas: “Ĉiu, kiu faradas malbonon, malamas la lumon,”; ne estas juĝo fare de Dio, estas propono de vivo, ĉi tie bildigita kiel lumo; apartenas al la homo, senti sin altirita de ĉi tiu lumo kaj eniri en la aman konuson de la savo, sed kiu faradas malbonon, estas sciate, malamegas la lumon. Kiu faradas malbonon volas la mallumon, kaj do eĉ pli li enŝoviĝas en la mallumon, kiu estas bildo de la morto. Do ne juĝo fare de Dio forpuŝas la personon, sed la persono - pro sia intereso, por sia profito, jen la malbono - malakceptas la proponon de vivpleneco kiu venas de Dio. Dio povas fari nenion alian ol briligi eĉ pli sian lumon, sed ju pli brilas lia lumo, des pli por la malbonfaranto tio estas minaco, estas io kio blindigas lin, estas io kio lin abomenas. Do la invito de la evangeliisto estas jena, ke oni plenumu ĉiutage lumajn farojn, por povi eniri en plenan agordon, en komunecon kun tiu Dio kiu estas lumo kaj kiu estas amo.
Plej amike kaj frate

Marco Menghini

#homiliojenEsperanto
Translate into English

Comments

Sign-in to write a comment.