Béla Apáti Kovács' favorite photos

Display photos of:


  • FilmetoBelartajKonkursojAug2012

    La Belartaj Konkursoj de UEA estas grava iniciato por stimuli literaturon en Esperanto. Tamen, malfacile estas legi la premiitajn verkojn. Mi proponas, ke oni aperigu ilin en la retejo de UEA. Ne eblus pli bona premio al la venkintoj, ol tio, ke vasta pub…