Falsaj fenestroj  -  Fałszywe okna

Panoramoj - Panoramy

Among Toeko's albumsFalsaj fenestroj - Fałszywe okna

Brikdomo kun gotikaj fragmentoj. ------------------------------------------------- Kamienica z gotyckimi detalami.